Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Riadiace a organizačné normy
  Politika informačnej bezpečnosti (.pdf, 600 kB)
  Rezortné predpisy
  Správne poplatky (.pdf, 420 kB)
  Stratégie a koncepcie
    Koncepcia prípravy mládeže na povolania v odvetviach dopravy, pôšt a telekomunikácií
      Koncepcia prípravy mládeže na povolania (.pdf, 250kB)
      Príloha 1 (.pdf, 200kB)
      Príloha 2 (.pdf, 150kB)
      Príloha 3 (.pdf, 100kB)
      Príloha 4 (.pdf, 100kB)
    Zborník príspevkov z pracovného rokovania 27.11.2007 k riešeniu nedostatku kvalifikovaných zamestnancov, odborného vzdelávania a prípravy na povolania v odvetví dopravy (.pdf, 2 MB)
    Stratégia poštovej bezpečnosti
  Vestníky
  Výročné správy a verejné odpočty
  Kontrakty s organizáciami v pôsobnosti MDVRR SR
  Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR (MDPT SR)
  Záverečný účet kapitoly MDVRR SR
  Žiadosť o poskytnutie údajov o energetickej efektívnosti (dotazník) (.ods, 15 kB)
  Zmluvy ministerstva
  Faktúry určené ministerstvu
  Objednávky vystavené ministerstvom
  Infovek
  Linky k zmluvám rezortných organizácií podľa UV č. 603/2010
  Spoločné monitorovanie podľa Dohody 1995
  Dokumenty po zaniknutej organizácii URBION
  Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF-u za rok 2013
  Výročná správa v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR
  Časopis Urbanita
na začiatoktlačiť