Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Jednotlivo vyrobené vozidlá
    Jednotlivo vyrobené vozidlo
    Schéma procesu výroby jednotlivého vozidla
    Žiadosť o povelenie výroby jednotlivého vozidla
    Žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
    Žiadosť o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom s písmenom C
    Metodický pokyn č. 5/2014 v súvislosti s výrobou jednotlivého vozidla
    Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla
  Jednotlivo dovezené vozidlá
  Jednotlivo dokončované vozidlá
  Jednotlivá prestavba vozidla montážou plynového zariadenia
  UPOZORNENIA PRE VÝROBCOV A ZÁSTUPCOV VÝROBCOV
  Osvedčenia výrobcov a zástupcov výrobcov
  Typové schvaľovanie vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky
  Hromadná prestavba typu vozidla
  Pevné nadstavby vozidiel
  Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla
  Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN
  Povoľovanie výnimiek
  Schvaľovacie úrady členských štátov pre typové schvaľovanie
  Mítingy schvaľovacích úradov členských štátov pre typové schvaľovanie
  Technické služby členských štátov pre typové schvaľovanie podľa predpisov EÚ
  Withdrawn registration certificates - Odňaté registračné doklady
na začiatoktlačiť