Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (.pdf, 1, 01 MB)
  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia EP a Rady (ES) č. 1073/2009, pokiaľ ide o dokumenty pre medzinárodnú dopravu cestujúcich autokarmi a autobusmi (.pdf, 5,32 MB)
  Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 361/2014 (.pdf, 369 kB)
  Žiadosť o povolenie na vykonávanie pravidelnej dopravy realizovanej autokarmi a autobusmi medzi členskými štátmi v súlade s nariadením (ES) č. 1073/2009 (.pdf, 1,99 MB)
  Metodický pokyn č. 23/2012, ktorým sa v článku 2 až 5 ustanovujú štandardné postupy na udeľovanie a odnímanie povolení v pravidelnej medzinár. autobusovej doprave, vrátane schvaľovania cestovných poriadkov v medzinár. autobusovej doprave (.pdf, 3,52)
  Metodický pokyn č. 37/2016, ktorým sa vydáva jednotný celoštátny číselník autobusových liniek (.pdf, 741 kB)
  Postup pre autobusových dopravcov pri vydávaní, menení a obnovovaní povolení a schvaľovaní cestovných poriadkov a ich zmien v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave (.pdf, 4,02 MB)
  Zoznam vydaných povolení podľa nariadenia (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy
  Povoľovanie vnútroštátnej prepravy na území SR na medzinárodných pravidelných autobusových linkách
  Chorvátska republika pristúpila dňom 1.7.2013 k Európskej Únii – zmeny vo vykonávaní cestnej dopravy
  Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
na začiatoktlačiť