Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  CEMT 2017
    Oznámenie o podávaní žiadostí na rok 2017 (.pdf,204 kB)
    Žiadosť o povolenie CEMT na rok 2017 (.pdf,132kB)
    Oznámenie o podávani žiadostí na rok 2017 (2.kolo) (.pdf,134kB)
    Oznámenie o vydávani licencií CEMT na rok 2017 (pdf,137kB)
    Rozdelenie povolení CEMT na rok 2017 (.pdf,74kB)
    Oznámenie o vydávaní licencií CEMT na rok 2017 -2. kolo (.pdf 432 kB)
    Rozdelenie povolení CEMT na rok 2017 - 2. kolo (.pdf 1012kB)
    Zásady použivania licencii CEMT v roku 2017 (.pdf,142)
  CEMT 2016
  CEMT 2015
  CEMT 2014
  ADR
  Metodický pokyn č. 23/2012, ktorým sa v článku 6 až 9 ustanovujú štandardné postupy pre prideľovanie a vydávanie trvalých prepravných povolení CEMT vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy (.pdf, 3,52 MB)
  Metodický pokyn č. 9/2013 o postupe pri odovzdávaní jednorazových prepravných povolení vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy (.pdf, 88,4 kB)
  Chorvátska republika pristúpila dňom 1.7.2013 k Európskej Únii – zmeny vo vykonávaní cestnej dopravy
  Príručka o používaní multilaterálnych povolení CEMT 2014 (.pdf, 5,23 MB)
  User guide 2014 ECMT multilateral quota (ENG FRA) (.pdf, 2,93 MB)
  On-line vypĺňanie „Záznamov o medzinárodnej preprave nákladov“ v rámci využívania trvalých prepravných povolení CEMT
na začiatoktlačiť