Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  Povolenia, licencie spoločenstva
    Vydávanie povolení a licencii v nákladnej cestnej doprave
    Formulár žiadosti o udelenie licencie spoločenstva
  CEMT 2015
  CEMT 2014
  CEMT 2013
  CEMT 2012
  CEMT 2011
  CEMT 2010
  CEMT 2009
  ADR
  Metodický pokyn č. 23/2012, ktorým sa v článku 6 až 9 ustanovujú štandardné postupy pre prideľovanie a vydávanie trvalých prepravných povolení CEMT vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy
  Metodický pokyn č. 9/2013 o postupe pri odovzdávaní jednorazových prepravných povolení vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy
  Chorvátska republika pristúpila dňom 1.7.2013 k Európskej Únii – zmeny vo vykonávaní cestnej dopravy
  Príručka o používaní multilaterálnych povolení CEMT 2014
  User guide 2014 ECMT multilateral quota (ENG FRA)
na začiatoktlačiť