Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  CEMT 2016
    Oznámenie o podávaní žiadostí na rok 2016
    Žiadosť o povolenie CEMT na rok 2016
    Rozdelenie licencií CEMT na rok 2016
    Oznámenie o vydávaní licencií CEMT na rok 2016
    Zásady pre používanie licencií CEMT v roku 2016
    Oznámenie o podávaní žiadostí na rok 2016 (2. kolo)
    Rozdelenie licencií CEMT pre rok 2016 (2.kolo)
    Oznámenie o vydávaní licencií CEMT na rok 2016 (2.kolo)
  CEMT 2015
  CEMT 2014
  CEMT 2013
  ADR
  Metodický pokyn č. 23/2012, ktorým sa v článku 6 až 9 ustanovujú štandardné postupy pre prideľovanie a vydávanie trvalých prepravných povolení CEMT vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy
  Metodický pokyn č. 9/2013 o postupe pri odovzdávaní jednorazových prepravných povolení vnútroštátnym dopravcom na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy
  Chorvátska republika pristúpila dňom 1.7.2013 k Európskej Únii – zmeny vo vykonávaní cestnej dopravy
  Príručka o používaní multilaterálnych povolení CEMT 2014
  User guide 2014 ECMT multilateral quota (ENG FRA)
  On-line vypĺňanie „Záznamov o medzinárodnej preprave nákladov“ v rámci využívania trvalých prepravných povolení CEMT
na začiatoktlačiť