Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Grafická časť.

ZOZNAM GRAFICKÝCH PRÍLOH

01_ŠIRŠIE VZŤAHY - DOPRAVNÉ NAPOJENIE BRATISLAVY
02_SÚČASNÝ STAV, LIMITY A PROBLÉMY
03a_KOMPLEXNÝ DOPRAVNO-URBANISTICKÝ NÁVRH _var_1
03b_KOMPLEXNÝ DOPRAVNO-URBANISTICKÝ NÁVRH _var_2
03c_KOMPLEXNÝ DOPRAVNO-URBANISTICKÝ NÁVRH _var_2
03d_KOMPLEXNÝ DOPRAVNO-URBANISTICKÝ NÁVRH _var_1
03e_KOMPLEXNÝ DOPRAVNO-URBANISTICKÝ NÁVRH _var_1a
03f_KOMPLEXNÝ DOPRAVNO-URBANISTICKÝ NÁVRH _var_2
03g_KOMPLEXNÝ DOPRAVNO-URBANISTICKÝ NÁVRH _var_1_2
03h_KOMPLEXNÝ DOPRAVNO-URBANISTICKÝ NÁVRH _var_3
04a_SITUÁCIA KOĽAJOVÉHO PREPOJENIA STANÍC BRATISLAVA PREDMESTIE – BRATISLAVA PETRŽALKA_var_1
04b_POZDĹŽNY PROFIL KOĽAJOVÉHO PREPOJENIA STANÍC BRATISLAVA PREDMESTIE – BRATISLAVA PETRŽALKA var_1
04c_SITUÁCIA KOĽAJOVÉHO PREPOJENIA STANÍC BRATISLAVA PREDMESTIE – BRATISLAVA PETRŽALKA_var_2
04d_POZDĹŽNY PROFIL KOĽAJOVÉHO PREPOJENIA STANÍC BRATISLAVA PREDMESTIE – BRATISLAVA PETRŽALKA var_2
05a_SITUÁCIA KOĽAJOVÉHO NAPOJENIA LETISKA M.R. ŠTEFÁNIKA – ČASŤ 1_cast
05b_SITUÁCIA KOĽAJOVÉHO NAPOJENIA LETISKA M.R. ŠTEFÁNIKA – ČASŤ 2_cast
05c_POZDĹŽNY PROFIL TRASY LETISKA M.R. ŠTEFÁNIKA – SMER ŽST BRATISLAVA NOVÉ MESTO
05d_POZDĹŽNY PROFIL TRASY LETISKA M.R. ŠTEFÁNIKA – SMER ŽST BRATISLAVA UNS
06a_BRATISLAVA SLOVANY - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 1, 2
06b_BRATISLAVA SLOVANY - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 1, 2
06c_BRATISLAVA SLOVANY - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 1, 2
06d_RAČIANSKA - TOMÁŠIKOVA, KOMPLEXNÝ NÁVRH_alt_1
06e_RAČIANSKA - TOMÁŠIKOVA, KOMPLEXNÝ NÁVRH_alt_2
07a_BRATISLAVA FILIÁLKA - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 1, 2
07b_BRATISLAVA FILIÁLKA - RIEŠENIE DOPRAVY var 1, 2
07c_ŽELEZNIČNÁ STANICA BRATISLAVA FILIÁLKA – PÔDORYS 1. PP, PRIEČNY REZ
07d_ŽELEZNIČNÁ STANICA BRATISLAVA FILIÁLKA – PÔDORYS NÁSTUPISKA, POZDĹŽNY REZ
08a_BRATISLAVA NIVY - KOMPLEXNÝ NÁVRH var1
08b_BRATISLAVA NIVY - KOMPLEXNÝ NÁVRH var2
08c_BRATISLAVA NIVY - RIEŠENIE DOPRAVY var 1
08d_BRATISLAVA NIVY - RIEŠENIE DOPRAVY var 2
08e_ZASTÁVKA BRATISLAVA NIVY - VARIANT 1 - PÔDORYSY, REZY
08f_ZASTÁVKA BRATISLAVA NIVY - VARIANT 2 - PÔDORYSY, REZY
09a_BRATISLAVA CENTRUM - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 1
09b_BRATISLAVA CENTRUM - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 2
09c_BRATISLAVA CENTRUM - RIEŠENIE DOPRAVY var 1
09d_BRATISLAVA CENTRUM - RIEŠENIE DOPRAVY var 2
09e_ZASTÁVKA BRATISLAVA CENTRUM- VARIANT 1 - PÔDORYSY, REZY
09f_ZASTÁVKA BRATISLAVA CENTRUM- VARIANT 2 - PÔDORYSY, REZY
10a_BRATISLAVA LETISKO - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 1, 2
10b_BRATISLAVA LETISKO - RIEŠENIE DOPRAVY var 1, 2
10c_ŽELEZNIČNÁ STANICA BRATISLAVA LETISKO – PÔDORYS 1.PP, REZY
10d_ŽELEZNIČNÁ STANICA BRATISLAVA LETISKO – PÔDORYS NÁSTUPISKA, POZDĹŽNY REZ
11a_HLAVNÁ STANICA - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 1, 2
12a_PETRŽALKA CENTRUM - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 1
12b_PETRŽALKA CENTRUM - KOMPLEXNÝ NÁVRH var 2
12c_PETRŽALKA CENTRUM - RIEŠENIE DOPRAVY var 1
12d_PETRŽALKA CENTRUM - RIEŠENIE DOPRAVY var 2
12e_STANICA NS MHD EINSTEINOVA – VARIANT 1 - PÔDORYSY, REZY
12f_STANICA NS MHD EINSTEINOVA – VARIANT 2 - PÔDORYSY, REZY
13a_KARTOGRAM DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA SIETE HD ROK 2010
13b_KARTOGRAM DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA SIETE HD ROK 2020, VARIANT 1
13c_KARTOGRAM DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA SIETE HD ROK 2020, VARIANT 2
14a_KARTOGRAM DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA SIETE HD ROK 2030 VARIANT 1
14b_KARTOGRAM DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA SIETE HD ROK 2030 VARIANT 2_A1
14c_KARTOGRAM DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA SIETE HD ROK 2030 VARIANT 2_A2
15_PREPRAVNÁ KAPACITA SIETE HD ROK 2030 VARIANT 2_A2
16_NÁVRH LINKOVÉHO VEDENIA SIETE HD ROK 2030 VARIANT 2_A2
17_NÁVRH UZLOVÝCH BODOV SIETE HD ROK 2030 VARIANT 2_A2
18a_IZOCHRÓNY DOSTUPNOSTI ZASTÁVKY BA NIVY ROK 2030 VARIANT 2_A2
18b_IZOCHRÓNY DOSTUPNOSTI STANICE BA FILIÁLKA ROK 2030 VARIANT 2_A2
19a_ÚZEMNÉ DOPADY TECHNICKÝCH RIEŠENÍ
19b_ÚZEMNÉ DOPADY TECHNICKÝCH RIEŠENÍ
20_SCHÉMA RIEŠENIA DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI
20a_SCHÉMA LOKALIZÁCIE TECH. ZÁKLADNE NS MHD var 1
20b_SCHÉMA LOKALIZÁCIE TECH. ZÁKLADNE NS MHD var 2
21a_VÝKRES KONCEPCIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI - PREPOJENIA STANÍC BRATISLAVA PREDMESTIE – BRATISLAVA PETRŽALKA VAR 1, 2
21b_VÝKRES KONCEPCIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI - NAPOJENIA LETISKA M.R. ŠTEFÁNIKA
22a_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVANIE SEVERNEJ TANGENTY S RAČIANSKOU ULICOU – MOSTNÁ ALT
22b_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVANIE PREDĹŽENIA TOMÁŠIKOVEJ ULICE S TRAŤOU BA PREDMESTIE – BA FILIÁLKA – ALT 1
22c_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVANIE PREDĹŽENIA TOMÁŠIKOVEJ ULICE S TRAŤOU BA PREDMESTIE – BA FILIÁLKA – ALT 2
22dRIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVANIE CESTY II/502 S ŽELEZNICOU – ALT 1
22e_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVANIE CESTY II/502 S ŽELEZNICOU – ALT 2
22f_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVANIE CESTY V ÚSEKU NOBELOVA-RAČIANSKA S ŽELEZNICOU
22g_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVANIE ČERNOCKÉHO ULICE S ŽELEZNICOU
22h_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVANIE ŽELEZNIČNÉHO NAPOJENIA LETISKA S CESTAMI A TRAŤAMI V MIESTE DIAĽNIČNÉHO ZJAZDU BRATISLAVA TRNÁVKA
22i_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – VZOROVÝ REZ JEDNOKOĽAJNÝM A DVOJKOĽAJNÝM HĹBENÝM TUNELOM
22j_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – VZOROVÝ REZ RAZENÝMI TUNELMI
22k_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – RIEŠENIE ODBOČENIA V HĹBENOM TUNELI
22l_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – PRÍKLAD RIEŠENIA HĹBENÝCH TUNELOV V SÚBEHU S TRAŤOU
22m_RIEŠENIE EXPONOVANÝCH ČASTÍ – PRÍKLAD RIEŠENIA RAZENÝCH TUNELOV POD VÝSTAVBOU
23a_VÝKRES VPS
23b_VÝKRES VPS
24a_ZÁBERY PP NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - PREPOJENIE ŽST BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA - BRATISLAVA NOVÉ MESTO - ALT 1, ALT 2
24b_ZÁBERY PP NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - NAPOJENIA LETISKA M.R. ŠTEFÁNIKA
25_KOMPLEXNÝ NÁVH FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
25a_KOMPLEXNÝ NÁVH FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
25b_KOMPLEXNÝ NÁVH FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
25c_KOMPLEXNÝ NÁVH FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
25d_KOMPLEXNÝ NÁVH FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
26_REGULAČNÝ VÝKRES
27_VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
28a_ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
28b_ZÁSOBOVANIE TEPLOM
28c_ZÁSOBOVANIE VODOU
28d_ODKANALIZOVANIE, VODNÉ TOKY A VODNÉ PLOCHY

29_VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY A STAVBY VO VEREJNOM ZÁUJME
SCHÉMA_VEDENIA_NÁVRH_TRAS_ZSR-NS_MHD
SCHÉMA_VYM_RIES_UZEMIA

na začiatoktlačiť