Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MDPT SR

Číslo materiálu 111576/2008-SCDPK/z.25778/M
Názov materiálu Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z.
Rezort MDPT SR
Predkladateľ Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet iniciatívny návrh


OBSAH

Obal
Uznesenie
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

Kompletný materiál
 
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .doc, prípadne .rtf (WORD).
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .XLS (EXCEL).
Kliknutím na linku sa dokument otvorí vo formáte .HTM (internetový prehliadač).
na začiatoktlačiť