Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Materiál na pripomienkové konanie za rezort MDPT SR

Číslo materiálu 123369/2008-SŽDaD/z.55730/M
Názov materiálu Návrh Správa o príprave a realizácii projektu predĺženia širokorozchodnej trate (ŠRT) Košice - Bratislava - Viedeň a vybudovania logistického centra na dohodnutom území s návrhom ďalšieho postupu Slovenskej republiky
Rezort MDPT SR
Predkladateľ Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet iniciatívny návrh


OBSAH

Obal
Uznesenie
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Doložka finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a životné prostredie
Komuniké

Kompletný materiál
 
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .doc, prípadne .rtf (WORD).
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .XLS (EXCEL).
Kliknutím na linku sa dokument otvorí vo formáte .HTM (internetový prehliadač).
na začiatoktlačiť