Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  CESTNÁ DOPRAVA
    Dôležité oznamy
      Informácia o nadobudnutí účinnosti nariadenia Ministerstva dopravy Ruskej federácie
      Informácia o aktuálnych ustanoveniach týkajúcich sa prepravy tovaru v RF
      Informácia o zavedení systému poplatkov v RF (.pdf, 117 kB)
      Uber - rozsudok Súdneho dvora EÚ (.pdf, 227 kB)
      Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle - rozsudok Súdneho dvora EÚ (.pdf, 228 kB)
      Európska komisia predstavila balík čistej mobility
      Informácia o dočasnom obmedzení pohybu vozidiel po cestách na Ukrajine
      Európska komisia predstavila balík mobility
      Vodič v cestnej doprave - vyjadrenie k živnosti
      Zavedenie minimálnej mzdy v Rakúsku.
      Oznámenie o novom zákone Poľskej republiky o monitorovaní nákladnej dopravy
      Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
      Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
      Oznámenie - stratené licencie CEMT (Macedónsko)
      Zápis do obchodného registra
      Vykonávanie treťoštátnych prepráv tovaru medzi členskými štátmi Euroázijskej ekonomickej únie - informácia
      Zavedenie minimálnej mzdy v Nemecku od 1.1.2015
      Zmeny pri kontrolách medzinárodnej cestnej dopravy v Ruskej federácii od 24. februára 2015 - oznámenie
      Nové opatrenia niektorých krajín týkajúce sa sociálnej oblasti v cestnej doprave
      Informácia o rozdieloch pri vykonávaní osobnej dopravy a nákladnej dopravy z dôvodu vstupu Chorvátska do Európskej únie. (.pdf, 34,4 kB)
      Týždenný odpočinok a digitálne tachografy od 1. januára 2014 v medzinárodnej príležitostnej autobusovej doprave (.pdf, 204 kB)
      Plán činnosti Európskej Komisie v oblasti cestnej dopravy
      Zavedenie elektronického systému rezervácie termínov colného odbavenia na poľských hraniciach
      Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
      Nariadenia o schválení podmienok vykonávania dvojstrannej a tranzitnej medzinárodnej cestnej dopravy bez povolení (.pdf, 183 kB)
      Zmena vyhlášky o cestnej premávke na Ukrajine (.pdf, 34,4 kB)
      Nariadenia Ministerstva dopravy Ruskej federácie
    Legislatíva
    Taxislužba
    Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
    Medzinárodné dohody v cestnej doprave
  SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
na začiatoktlačiť