Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ČINNOSŤ SEKCIE CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
  CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  CESTNÁ DOPRAVA
    Dôležité oznamy
      Zavedenie minimálnej mzdy v Nemecku od 1.1.2015
      Zmeny pri kontrolách medzinárodnej cestnej dopravy v Ruskej federácii od 24. februára 2015 - oznámenie
      Nové opatrenia niektorých krajín týkajúce sa sociálnej oblasti v cestnej doprave
      Informácia o rozdieloch pri vykonávaní osobnej dopravy a nákladnej dopravy z dôvodu vstupu Chorvátska do Európskej únie.
      Týždenný odpočinok a digitálne tachografy od 1. januára 2014
      Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
    Taxislužba
    Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
    Medzinárodné dohody v cestnej doprave
  SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
  DÔLEŽITÉ LINKY
  ANALÝZY, ZÁVEREČNÉ SPRÁVY, VÝSLEDKY VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV
  POSUDZOVANIE NÁVRHOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM
na začiatoktlačiť