Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  ČINNOSŤ SEKCIE CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
  CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  CESTNÁ DOPRAVA
    Dôležité oznamy
      Zavedenie minimálnej mzdy v Rakúsku.
      Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
      Oznámenie - stratené licencie CEMT (Macedónsko)
      Zápis do obchodného registra
      Vykonávanie treťoštátnych prepráv tovaru medzi členskými štátmi Euroázijskej ekonomickej únie - informácia
      Zavedenie minimálnej mzdy v Nemecku od 1.1.2015
      Zmeny pri kontrolách medzinárodnej cestnej dopravy v Ruskej federácii od 24. februára 2015 - oznámenie
      Nové opatrenia niektorých krajín týkajúce sa sociálnej oblasti v cestnej doprave
      Informácia o rozdieloch pri vykonávaní osobnej dopravy a nákladnej dopravy z dôvodu vstupu Chorvátska do Európskej únie. (.pdf, 34,4 kB)
      Týždenný odpočinok a digitálne tachografy od 1. januára 2014 (.pdf, 35,3 kB)
      Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
      Plán činnosti Európskej Komisie v oblasti cestnej dopravy
      Zavedenie elektronického systému rezervácie termínov colného odbavenia na poľských hraniciach
      Nariadenia o schválení podmienok vykonávania dvojstrannej a tranzitnej medzinárodnej cestnej dopravy bez povolení (.pdf, 183 kB)
      Informácia o zavedení systému poplatkov v RF (.pdf, 117 kB)
      Zmena vyhlášky o cestnej premávke na Ukrajine (.pdf, 34,4 kB)
      Nariadenia Ministerstva dopravy Ruskej federácie
    Legislatíva
    Taxislužba
    Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave
    Medzinárodné dohody v cestnej doprave
  SPOPLATNENIE CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
na začiatoktlačiť