Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Príspevkové organizácie


Názov organizácie:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Riaditeľ: Ing. Marián Bujna
Sídlo:

Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava

Telefón:
02/50700801
02/55571642
Web: www.sacr.sk

na začiatoktlačiť