Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Neziskové organizácie


Názov organizácie:

Výskumný ústav spojov, n. o. 
Riaditeľ: Ing. Jozef Pavlík
Sídlo: Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Telefón:
Mobil:
048/4324 134
0905/271 922

Nezisková organizácie poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb, tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. Zakladateľom organizácie je MDPT SR a jej 35 zamestnancov.

 


Názov organizácie:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Riaditeľka: Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Sídlo: Studená 3
821 04 Bratislava
Telefón:
Fax:
02/4922 8111
02/4445 3617

na začiatoktlačiť