Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Dôležitý oznam
  Kompetencie sekcie vodnej dopravy (.pdf, 144 kB)
  Kontakty na SVD (pdf, 242 kB)
  Vnútrozemská vodná doprava
    Koncepcie
      Koncepcia rozvoja vodnej dopravy SR
        Vlastný materiál (.pdf,120 kB)
        Príloha č. 1a - Európske vodné cesty (.pdf,160 kB)
        Príloha č. 1b - Klasifikácia európskych vnútrozemských vodných ciest (.pdf,20 kB)
        Príloha č. 2 - Vážska vodná cesta a prepojenie na Odru (.pdf,340 kB)
        Príloha č. 3 - Význam a koncepcia splavnenia Váhu (.pdf,60 kB)
        Príloha č. 4 - Preprava tovaru vodnou dopravou v tis. ton (.pdf,15 kB)
      Koncepcia rozvoja vodnej dopravy SR - aktualizácia
      Informácia - porovnanie efektívnosti VD a ŽD v oblasti VVC (.pdf, 385 KB)
      Návrh zámeru projektu Vážskej vodnej cesty
      Návrh aktualizovanej koncepcie rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo (.pdf.500 kB)
    Právne predpisy
    Medzinárodná a bilaterálna právna základňa
  Licenčná politika vnútrozemskej vodnej dopravy
  Námorná plavba
  Užitočné linky na web-stránky
na začiatoktlačiť