Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Jednotlivo vyrobené vozidlá
  Jednotlivo dovezené vozidlá
    Schéma procesu správneho konania v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom (.pdf, 146 kB)
    Žiadosť o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu/iného zmluvného štátu (.pdf, 144 kB)
    Ziadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu (.pdf, 94,4 kB)
    Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (nové vozidlo) (.pdf, 94,9 kB)
    Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (.pdf, 96,5 kB)
    Žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C (.pdf, 91,6 kB)
    Metodicky pokyn č. 7/2014 - jednotlivo dovezené vozidlá (.pdf, 1,3 MB)
    Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla
    Prepustenia vozidla do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dovozného cla
  Jednotlivo dokončované vozidlá
  Jednotlivá prestavba vozidla montážou plynového zariadenia
  UPOZORNENIA PRE VÝROBCOV A ZÁSTUPCOV VÝROBCOV
  Osvedčenia výrobcov a zástupcov výrobcov
  Typové schvaľovanie vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky
  Hromadná prestavba typu vozidla
  Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla
  Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN
  Povoľovanie výnimiek
  Schvaľovacie úrady členských štátov pre typové schvaľovanie
  Mítingy schvaľovacích úradov členských štátov pre typové schvaľovanie
  Technické služby členských štátov pre typové schvaľovanie podľa predpisov EÚ
  Withdrawn registration certificates - Odňaté registračné doklady
na začiatoktlačiť