Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Diaľnica D1 Senec - Blatné, Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 124-01 (.pdf, 2MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové, Stredisko SSÚD - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu, SO 703,708,715-717,720,730,732-734,751-756,766-770,773 (.pdf, 1MB)
  Účastník konania Ing. Ladislav Mácsadi podal proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 18017/2016/B625-SV/39560/Pa zo dňa 27.06.2016 rozklad (.pdf,245 kB) (1.8.2016)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, žiadosť o stavebné povolenie (.pdf, 2MB)
  R2 Ruskovce - Pravotice, oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením (10.08.2016) (.pdf, 2MB)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 21558/2016/B625-SV/51680 z 12.08.2016, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/023015 z 09.06.2016 vo veci povolenia stavby Automotive Nitra project (.pdf,610 kB)
  stavebné povolenie na stavbu "Čerpacia stanica pohonných hmôt, Diaľnica D1 - ľavostranné odpočívadlo Levoča"
  Manipulačné koľajisko v ŽST Kráľová Lehota (.pdf, 1215 kB) (15.8.2016)
  R2 Ruskovce - Pravotice, oznámenie o začatí kolaudačného konania- predĺženie predčasného užívania objektov stavby (.pdf, 1MB)
  Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, kolaudačné rozhodnutie na SO 060,061,100-103,110,120,201,203,206,220,221,300,310,501,502,505,511,625,626,631,701,800 (.pdf, 3 MB)
  Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trae Lipt. Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo) 5.etapa - stavebné povolenie (.pdf,3,7MB)
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na SO 101,125,142,220,221,243,324,501 (.pdf, 3 MB)
  Diaľnica D2, Bratislava, Lamačská cesta - Staré Grunty, oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením (.pdf, 1 MB)
na začiatoktlačiť