Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacie stanica, 2. stavba, 2. Etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry (.pdf,3,2 MB) (15.1.2016)
  Kolaudačné rozhodnutie - ŽSR, Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 na trať rýchlosť 160 km/h - VI. etapa (.pdf,3MB) (15.2.2016)
  Implemetácia GSM+R do siete ŽSR, úsek Bratislava - Žilina - Čadca - štátna hranica SR/ČR (.pdf,2 MB) (15.2.2016)
  Beluša - Púchov, kolaudačné rozhodnutie (.pdf,990 kB) (3.3.2016)
  ŽSR, Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre trať. rýchlosť 160 km/h - I.etapa, UČS 44 Púchov-Považská Bystrica (.pdf,3,2MB)
  ŽSR, Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre trať. rýchlosť 160 km/h - I.etapa, UČS 44 Púchov-Považská Bystrica (.pdf,3,4MB)
  Odvolanie (rozklad) proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 07507/2016/B625-SV/11901/GE zo dňa 19.02.2016 - oznámenie (.pdf,81 kB) (31.3.2016)
  Rozhodnutie o odvolaní sa voči stavebnému povoleniu na stavbu "I/66 Brusno - most ev.č. 66-089" (.pdf, 2 MB)
  Diaľničný privádzač Nová Polhora - Povolenie zmeny stavby pred dokončením (.pdf,1,8 MB)
  predĺženie termínu predčasných užívaní stavby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov (.pdf,2,9MB)
  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť 160 km/hod – I. etapa UČS 44 Púchov – Považská Bystrica (.pdf, 2 MB)
  Diaľnica D1 Senec - Blatné, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením, zmena termínu ukončenia (.pdf, 1 MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 222,223, (.pdf, 1MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 201,205,206,211,221,225,228,522 (.pdf, 1MB)
  Stavebné úpravy na obojstrannom odpočívadle sekule,pravá strana-stavebné povolenie(.pdf,6,9MB)(12.5.2016)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové, Stredisko SSÚD - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 703,708,715-717,720,730,732-734,751-756,766-770,773 (.pdf, 3MB)
  R7 Bratislava - Dunajská Lužná, stavebné povolenie (.pdf, 10 MB) (09.05.2016)
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení odvolania a spisového materiálu odvolaciemu orgánu - ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rozhodnutie o odvolaní (rozklade) (.pdf,90 kB) (10.5.2016)
  Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou č. 15453/2016/C341-SŽDD/30087 (.pdf, 1MB) (10.5.2016)
  Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením (.pdf, 2 MB) (12.05.2016)
  začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (.pdf,2,4MB)
  Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1, II. a IV. etapa, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením obj. 603-00, 604-00, 702-00 (.pdf, 3MB) (12.05.2016)
  rozhodnutie na zmenus tavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) (.pdf,2,8MB)
  KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, križovatka VSS - Stavebné povolenie (.pdf, 3 MB) (18.05.2016)
  oznámenie na zmenu stavby pred jej dokončením na D3 Svrčinovec - Skalité (.pdf,3,3MB)
  ŽSR, Modernizácia Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť 160 km/h - I.etapa - UČS 44 Púchov - Považská Bystrica (.pdf,2,3MB) (19.5.2016)
  Oznámenie MDVRR SR č. 13415/2016/B625-SV/33413 zo dňa 24.05.2016 o predĺžení lehoty pre rozhodnutie o odvolaniach podaných proti rozhodnutiu OÚ BA č. OU-BA-OVBP2-2016/2883-KOL zo dňa 01.02.2016 (.pdf,105 kB) (24.5.2016)
na začiatoktlačiť