Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo) V. etapa“, UČS 408 Žst. Liptovský Hrádok (.pdf, 2440 kB)
  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť 160 km/hod. – I. etapa“, UČS 44 Púchov - Považská Bystrica (.pdf, 3717 kB)
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu – ministrovi DVRR SR na rozhodnutie o odvolaní (rozklade) Alexandry Rawlins,Slávičie údolie 1582/88 Bratislava (.pdf, 86 kB)
  Rozhodnutie ministra č. 84/2016 zo dňa 14.07.2016 o rozklade mesta Spišské Podhradie proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 08331/2016/SCDPK/21920 zo dňa 08.04.2016 (.pdf, 2MB)
  Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1, II. a IV. etapa - stavebné povolenie, SO 602-00
  Diaľnica D1 Senec - Blatné, Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 124-01 (.pdf, 2MB)
  rozhodnutei na zmenu stavb ypred jej dokončením na stavbu diaľnice D3 Svrčinovec-Skalité
  Rozhodnutie MDVRR SR o odvolaní (Cerulík) - SP (Automotive Nitra projekt - Úprava karosérií) (.pdf 606 kB)
na začiatoktlačiť