Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130“ - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (7.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (1/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (2/2) (.pdf) (21.10.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy“ PS IHL – Devínska Nová Ves - stavebné povolenie (.pdf) (4.11.2014)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Hucín, okres Revúca (.pdf) (29.12.2014)
  Technicko - hygienická údržba koľajových vozidiel, projektová príprava Stredisko: Nové Zámky (.pdf) (16.1.2015)
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na D1 Fričovce - Svinia
  D1 Budimír - Bidovce - Oznámenie o začatí stavebného konania
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh – Stavebné povolenie (.pdf) (27.02.2015)
  ŽSR Terminál intermodálnej prepravy Žilina, I. Etapa výstavby - povolenie predčasného užívania časti stavby dráhy - upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí č.: 24801/2014-C342-SŽDD/71070 zo dňa 20. 11. 2014 (.pdf) (3.3.2015)
  Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, stavebné povolenie
  D1 Višňové - Dubná Skala - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
  Kolaudačné rozhodnutie na stavby Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
  oznámenie o začatí konania na stavbu Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
  oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnica D3 Svrčinovec-Skalité
  oznámenie o začatí kolaudácie na diaľnici D3 Svrčinovec-Skalité
  oznámenie o začatí konania na zmenu stavb ypred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Povolenie zmeny stavby pred dokončením na SO 212,213,214,216,219
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Rozhodnutie o zastavení konania o zmene stavby pred dokončením na SO 323,401-00-06.1,401-00-06.2
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu s vykonaním podstatnej zmeny letiska Jasna, okres Liptovský Mikuláš (.pdf) (8.4.2015)
  Rozhodnutie ministra č. 58/2015 zo dňa 02.04.2015 o rozklade STIV Čertovica, s.r.o., zastúpená: Urbáni & Partners, s.r.o., proti rozhodnutiu MDVRR SR, č. 19770/2014/B625-SV/74875/Sa zo dňa 15.12.2014 (.pdf)(8.42015)
  D1 Višňové - Dubná Skala - rozhodnutie o zmene stavby pre dokončením (16.04.2015)
na začiatoktlačiť