Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130“ - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (7.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (1/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (2/2) (.pdf) (21.10.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy“ PS IHL – Devínska Nová Ves - stavebné povolenie (.pdf) (4.11.2014)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Hucín, okres Revúca (.pdf) (29.12.2014)
  Technicko - hygienická údržba koľajových vozidiel, projektová príprava Stredisko: Nové Zámky (.pdf) (16.1.2015)
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na D1 Fričovce - Svinia
  D1 Budimír - Bidovce - Oznámenie o začatí stavebného konania
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Rozhodnutie na stavbu - ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia doplnenie železničnej infraštruktúry zo dňa 25.2.2015 - stavebné povolenie (.pdf) (26.2.2015)
  Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh – Stavebné povolenie (.pdf) (27.02.2015)
  ŽSR Terminál intermodálnej prepravy Žilina, I. Etapa výstavby - povolenie predčasného užívania časti stavby dráhy - upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí č.: 24801/2014-C342-SŽDD/71070 zo dňa 20. 11. 2014 (.pdf) (3.3.2015)
  Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, stavebné povolenie
  D1 Višňové - Dubná Skala - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
  Kolaudačné rozhodnutie na stavby Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  R1 Vlčkovce - križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením (19.03.2015)
  Rozhodnutie č. 09107/2015/B625-SV/15413/Ra zo dňa 19.3.2015 - Kendice - obaľovňa (.pdf) (19.3.2015)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
  oznámenie o začatí konania na stavbu Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
na začiatoktlačiť