Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Rozhodnutie - Plynová kotolňa (.pdf) (24.6.2014)
  R2 Žiar nad Hronom-obchvat, SO 670-00, SO 670-11 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením (18.07.2014)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí kolaudačného konania na SO 701-00, 702-00 a 703-00.
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 705-00 - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením (.pdf) (25.07.2014)
  začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 705-00 - Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením (.pdf) (29.07.2014)
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 705-00 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (29.07.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - Obchvat, SO 501 - Oznámenie o zmene stavby pred jej dokončením
  Diaľnica D3 rozhodnutie na zmenu termínu výstavby na D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 19188/2014/B622-SV/45050/Pa zo dňa 18.8.2014 (.pdf) (20.8.2014)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí kolaudačného konania na SO 701-00, 702-00 a 703-00.
  Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat, SO 670-00, SO 670-11 - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 705-00 - Rozhodnutie o povolení predčasného užívania stavebného objektu (.pdf) (02.09.2014)
  Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka -rozhodnutie na zmenustavby pred jej dokončením
  Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice, rozhodnutie o zmena stavby pred dokončením, objekty 101-00, 123-00, 122-00, 208-00 (05.09.2014)
  D3 Svrčinovec - Skalité - rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 701, 706 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (09.09.2014)
na začiatoktlačiť