Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 18017/2016/B625-SV/39560/Pa zo dňa 27.06.2016, ktorým bolo v konaní podľa § 69 ods. 2 správneho poriadku vyhovené protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Nitra č. Kd 103/16/4400-12 zo dňa 16.05.2015 (.pdf,295kB)
  Účastník konania Ing. Ladislav Mácsadi podal proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 18017/2016/B625-SV/39560/Pa zo dňa 27.06.2016 rozklad (.pdf,245 kB) (1.8.2016)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 21558/2016/B625-SV/51680 z 12.08.2016, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/023015 z 09.06.2016 vo veci povolenia stavby Automotive Nitra project (.pdf,610 kB)
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení rozkladu Ing. Ladislava Mácsadiho ministrovi DV a RR SR na rozhodnutie podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku (.pdf,82kB)
  ŽST Devínska Nová Ves – rekonštrukcia výpravnej budovy PS IHL – Devínska Nová Ves – zmena stavby pred dokončením (.pdf,1195 kB)
  Rozhodnutie MDVRR SR 21977/2016/B625-SV/53540/Pa z 25.08.2016, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/024265-013 z 23.06.2016 vo veci povolenia stavby Automotive Nitra project (.pdf,870kB)
  D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - žiadosť o vydanie stavebného povolenia (2MB, .pdf)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 13415/2016/B625-SV/24515/Pek zo dňa 30.09.2016 o odvolaní vo veci umiestnenia stavby Danubia park Čunovo (.pdf,10MB)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 23368/2016/B625-SV/58685/Pa z 29.09.2016, ktorým bolo v odvolacom konaní potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR.OVBP2-2016/027416-7 z 11.07.2016 (.pdf,6,5MB)
  Manipulačné koľajisko v ŽST Kráľová Lehota (.pdf, 3 415kB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, žiadosť o stavebné povolenie (.pdf, 6 MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia, Žiadosť o stavebné povolenie ( . pdf, 300 kB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, rozhodnutie o prerušení stavebného konania (.pdf, 3MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 203,052,523 (.pdf, 1MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia, Rozhodnutie o prerušení konania ( . pdf, 2 MB)
  Rozhodndnutie na zmenu stavb& pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, rozhodnutie o prerušení stavebného konania (.pdf, 6 MB)
  Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec-Bratislava Prievoz-rozhodnutie o prerušení stavebného konania (pdf.)(27.1.2017)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 224,334,665 (.pdf, 2MB)
  Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat - upvedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu (.pdf. 657 kB)
  Bratislava, Bazova 2 – dostavba polyfunkčného objektu – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (.pdf 3MB)
  Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky, SO 202-20, 101-00 - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
  Rozhodnutie MDV SR č.06643/2017/C240-SCDPK/01148 zo dňa 16.01.2017, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.OU-NR-OCDPK-2016/018823 zo dňa 15.11.2016 vo veci povolenia stavby (pdf.)(03.02.2017)
na začiatoktlačiť