Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Rozhodnutie - Plynová kotolňa (.pdf) (24.6.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Oznámenie o proteste prokurátora Generálnej prokuratúry SR podanom voči rozhodnutiu MDVRR SR č. 16421/2012/2961 SV-82689 zo dňa 8.11.2012 (.pdf) (23.9.2014)
  Diaľnica D1Hubová - Ivachnová, Kolaudačné rozhodnutie na SO 701,702,703
  Diaľnica D1Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na SO 204,207,208,209,211,215,218
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130“ - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (7.10.2014)
  Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň, SO 701-00, 706-00 - Rozhodnutie o povolení predčasného užívania stavby (.pdf) (08.10.2014)
  Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, Oznámenie o začatí kolaudačného konania, SO 010,100,101,-103,110,116,201,206,300,310,511,626
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Oznámenie o začatí kolaudačného konania, SO505-509,520,522-525,527,528,540,681,683-05,683-07,701-705.,751,752,755-757,759-762,764-770
  R1 Sielnica - úprava križovatky - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
  R2 Žiar nad Hronom-obchvat, SO 670-00 (2) - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením (pdf.) 16.10.2014
  Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, zmena stavby pred jej dokončením
  Oznámenie o začatí konania na stavbu Diaľnica D1 Jánovce Jablonov
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (1/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (2/2) (.pdf) (21.10.2014)
  R2 Ruskovce - Pravotice, oznámenie o začatí kolaudačného konania, preložky plynov (22.10.2014)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, kolaudačné rozhodnutie na SO 656,657,658,660,662,664,665,667,668,670,683,686,687,689,
na začiatoktlačiť