Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Hydrosign s. r. o. - Upovedomenie o predložení rozkladu ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie o rozklade (proti rozhodnutiu MDV SR č. 11482/2017/SV/19357 zo dňa 10. 03. 2017 (.pdf,810KB)
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu – ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie o odvolaní (rozklade). (.pdf 593kB)
  Rozhodnutie MDV SR č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30.05.2017 o proteste prokurátora vo veci stavebnej uzávery Karloveská zátoka - Bratislava (.pdf 5MB)
  Verejná vyhláška vo veci oznámenia rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením letiska (.zip,956kB)
  Upovedomenie o predložení podaných rozkladov proti rozhodnutiu MDV SR č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30. 05. 2017 spolu so SM odvolaciemu orgánu - ministrovi DV SR (.pdf,1MB)
  Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina - žiadosť o zmenus tavby pred dokočneím (0,5 MB, .pdf)
  Upovedomenie o podaní odvolania a výzva na vyjadrenie k obsahu odvolania proti rozhodnutiu č. s. 03739/2017/CDD-11 zo dňa 05.05.2017 vo veci povolenia stavby: „Oprava električkovej trate na Špitálskej ul.“ (.zip,27MB)
  Začatie konania o preskúmaní rozhodnutia o umiestnení stavby „rezidencia Elamang – ul. T. Ševčenka, Prešov“ (.pdf 1604 kB)
  ROZHODNUTIE vo veci povolenia stavby: Oprava električkovej trate Špitálska ul. (.pdf 5 326kB)
  Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania (.pdf,342kB)
  Doložku právoplatnosti rozhodnutia ministerstva č. 24391/2017/SŽDD/61095 (.pdf,270kB)
  Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná, SO 101-103, 112, 203, 206-209, 502, 503, 512 - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (pdf.)
  Oznámenie MDV SR o odvolaní (rozklade) podanému proti rozhodnutiu MDV SR č. 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 09. 2017 (.zip,2,1MB)
  Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - SO 101-00 (.pdf, 8 MB)
  Rozhodnutie 25481/2017/SZDD/74835 (.pdf,350kB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 229-00 (.pdf, 459kB)
  Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300, - stavebné povolenie na SO 141P, 541P (.pdf, 504 KB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 101-00, 111-00, 643-00 (.pdf, 366kB)
  Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, Kolaudačné rozhodnutie na, SO 110-01,516,650-653,660-663,608,609 (.pdf, 309 KB)
  Doložka právoplatnosti Rozhodnutie ministra č. 79/2017 zo dňa 24.11.2017, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcie výstavby č. 17137/2017/SV/36843 zo dňa 30.05.2017 (.pdf,370kB)
  Stavebné úpravy na diaľničnom odpočívadle Sekule. pravá strana - Oznámenie o začatí konania o predĺžení stavebného povolenia (.pdf. 135kB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever - zverejenei žiadosti o zmenu stavby pred dokočením (.pdf, 2 MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 101,111,643 (.pdf, 1 MB)
  Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením Diaľnica D1 Bratislava,križovatka Prievoz - rekonštrukcia - SO 401-00 (.pdf, 1 MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 332-00 (.pdf, 155kB)
na začiatoktlačiť