Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Rozhodnutie - Plynová kotolňa (.pdf) (24.6.2014)
  Diaľničný privádzač Púchov, obj. 011-00, 012-00, 201-00, časovo obmedzené predčasné užívanie stavby (17.07.2014)
  R2 Žiar nad Hronom-obchvat, SO 670-00, SO 670-11 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením (18.07.2014)
  Rozhodnutie – Nevyhovenie protestu KP TT vo veci odvolania voči rozhodnutiu OÚ TT č. V/OU-TT-OVBP2-2014/00378-1/Ho zo dňa 07. 04. 2014 (.pdf) (21.7.2014)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí kolaudačného konania na SO 701-00, 702-00 a 703-00.
  D1 Dubná Skala - Turany - stavebné objekty SO 206-00 a 145-00 - Kolaudačné rozhodnutie
  D1 Dubná Skala - Turany - stavebné objekty SO 142-00 a 214-00 - Prerušenie kolaudačného konania
  R2 Ruskovce - Pravotice, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením - mosty (24.07.2014)
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 705-00 - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením (.pdf) (25.07.2014)
  začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
na začiatoktlačiť