Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves-Marchegg, elektrifikácia trate - prerušenie stavebného konania (.pdf)
  Oznámené ÚRŽD (právny predchodca MDVRR SR) (.pdf)
  Rozhodnutie vo veci odvolania k stavbe „Plynová kotolňa“ Považská Bystrica (.pdf) (25.3.2014)
  Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť - stavebné objekty SO 060, 061, 063, 120, 124, 601, 602, 612, 801, 802, 803 - kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (2.4.2014)
  Rozhodnutie na predčasné užívanie stavby na stavbu D1 Jánovce – Jablonov (04.4.2014)
  Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice - stavebné objekty SO 030,031,032,033 - oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu (.pdf) (8.4.2014)
  Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ - Selenec, SO – 050, 052, 053 – oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (9.4.2014)
  Diaľnica D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta) – št. hr. SR/MR – št. hr. SR/Rakúsko I. etapa - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania (.pdf) (10.4.2014)
  Križovatka Stupava – juh na diaľnici D2, SO – 031-00, 032-01, 032-02, 033-00, 035-00, 302-00 – rozhodnutie o povolení časovo obmedzeného užívania stavby (.pdf) (10.4.2014)
  Diaľnica D1 Studenec – Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (10.4.2014)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany stavebné objekty SO 236,237,238,239,653,754,758 - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (10.4.2014)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová - stavebný objekt SO 663-00 - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením (.pdf) (10.4.2014)
  Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky - Rozhodnutie o povolení stavby
  Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat, SO 101-03 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením
  Rýchlostná cesta R2 žiar nad Hronom - obchvat, SO 114-00,SO 101-04 - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
  Rýchlostná cesta R1 Beladice - Tekovské Nemce , SO 030, SO 031 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania s miestným zistením (.pdf) (15.4.2014)
  Cesta pre motorové vozidlá R1(I/66) Banská Bystrica – severný obchvat, obj. 030-00 a 031-00 – oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania (.pdf) (17.4.2014)
  ÚPRAVA CESTY II/505 a I/2 s napojením na MÚK Lamač – časť FÁZA 2 – obj. G 103 a G 032.31 - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania (.pdf) (17.4.2014)
na začiatoktlačiť