Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130“ - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (7.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (1/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (2/2) (.pdf) (21.10.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy“ PS IHL – Devínska Nová Ves - stavebné povolenie (.pdf) (4.11.2014)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Hucín, okres Revúca (.pdf) (29.12.2014)
  Technicko - hygienická údržba koľajových vozidiel, projektová príprava Stredisko: Nové Zámky (.pdf) (16.1.2015)
  ŽSR Terminál intermodálnej prepravy Žilina, I. Etapa výstavby - povolenie predčasného užívania časti stavby dráhy - upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí č.: 24801/2014-C342-SŽDD/71070 zo dňa 20. 11. 2014 (.pdf) (3.3.2015)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu s vykonaním podstatnej zmeny letiska Jasna, okres Liptovský Mikuláš (.pdf) (8.4.2015)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Hucín, okres Revúca (.pdf)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
  Diaľnica D1 Senec - Blatné - Stavebné povolenie
  oznámenie o začatí kolaudačného konania na D1 Jánovce - Jablonov
  Prerušenie konania na zmenu stavb ypred jej dokončením na D1 Fričovce - Svinia
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania a pozvánka na pokračovanie kolaudačného konania SO 101 diaľnica a všetky objekty k nej prislúchajúce
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na D3 Svrčinovewc - Skalité
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Kolaudačné rozhodnutie na SO 134,138,139,216,240,401,601-606,611-626,637-640,651,652
  Rozhodnutie o predĺžení termínu platnosti stavebnéhio povolenia na R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
  rozhodnutie na predčasné užívanie stavby na D3 nSVrčinovec - Skalité
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Kolaudačné rozhodnutie na všetky objekty diaľnice.
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na SO 051-00 - 056-00 a objekty odpočívadla a SO 265-00
  Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby ped dokončením
  Diaľnica Dubná Skala - Turany - Stavebné povolenie na Vysunuté pracovisko SSUD Žilina
  oznámenie o začatí stavebného konania na diaľnicu D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Jánovce - Jablonov
  oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité
  oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov
  Diaľnica D3 ˇBadca, Bukov - SVrčinovec"-začatie stavebného konania
  Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - doplnenie oznámenia o začatí stavebného konania
  Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena - Povolenie zmeny stavby pred dokončením
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na SO 112,113,126,127,130,131,201,210,215,217,218,222,223,240,323-325,501,604
  Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto - stavebné povolenie
  ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, I. Etapa výstavby (.pdf) (19.8.2015)
  Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, Oznámenie o začatí stavebného konania pre SO 221-00 Most na R2
  Začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením na D3 Žilina (Strážov) - Žilinq (Brodno)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Fričovce - Svinia
  ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., VI. etapa (úsek Beluša – Púchov) (.pdf)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania SO vegetačné úpravy a objekty odpočívadla a protihluková stena ŽSR
  povolenie na predčasné užívanie stavby na diaľnicu D1 Jánovce-Jablonov
  Diaľničný privádzač Nová Polhora - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
  Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice, Kolaudačné rozhodnutie na SO 124-00, 214-00
  začatie kolaudačného konania na stavbu "Sanaácia zosuvu svahu na diaľnici D1 v km 496,15 Batizovce
  začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Fričovce - Svinia
  Železničná trať Kozárovce – Lužianky – Leopoldov v žkm 30.400 – 31,980 (.pdf) (22.9.2015 )
  Odvolanie voči rozhodnutiu č. OU-TT-OVBP2-2015/004795/Ve zo dňa 15.05.2015 (.pdf) (24.9.2015)
  začatie kolaudačného konania na D1 Jánovce - Jablonov
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Povolenie zmeny stavby pred dokončením na SO 112,113,126,127,130,131,201,210,215,217,218,222,223,240,323-325,501,604
  Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice rozhodnutie povolenia stavby(pdf.)(15.10.2015)
  Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, Stavebné povolenie pre SO 221-00 Most na R2
  D1 Budimír - Bidovce - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením, SO 100,103,201,208,209,211,212,215,300,301,302,303
  prerušenie kolaudačného konania na D1 Jánovce - Jablonov
  Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena - Oznámenie o začatí kolaudčného konania
  Verejná vyhláška vo veci oznámenia rozhodnutia o zastavení konania vo veci zrušenia letiska Hucín, okres Revúca (.pdf) (13.10.2015)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na D1 Fričovce - Svinia
  rozhodnutie na zmenu stavb ypre jej dokončením na stavbu D3 Žilina(Strážov) - Žilina(Brodno)
  začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením na D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí stavebného konania na SO 801-00
  Diaľničný privádzač Nová Polhora - Povolenie zmeny stavby pred dokončením
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, kolaudačné rozhodnutie na SO vegetačné úpravy a objekty odpočívadla a protihluková stena ŽSR
  ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 na traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – VI. etapa“ (úseki Beluša – Púchov )kolaudačné rozhodnutie) - (.pdf) (27.10.2015)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 24214/2015/B625-SV/66665/GE o odvolaní spoločnosti Dopravex proti rozhodnutiu Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OVBP2-2015/023653-1/Pál zo dňa 10.07.2015 - (Ťažba štrkopieskov, Lisková) (.pdf) (28.10.2015)
  D1 Budimír - Bidovce - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 100,103,201,208,209,211,212,215,300,301,302,303
  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť 160 km/hod., - I. etapa UČS 44 Púchov – Považská Bystrica - oznámenie o začatí stavebné konania na časť stavby dráhy (.pdf) (4.11.2015)
  R1 Banská Bystrica severný obchvat - reozhodnutie o predĺžení časovo obmedzeného predčasného užívania (18.11.2015)
  Stavebné povolenie na stavbu diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania SO 142,214,657,658,665,686,687,689
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Oznámenie o začatí kolaudčného konania SO mimo diaľnice ešte zatiaľ nekolaudované
  Železničná trať Kozárovce – Lužianky – Leopoldov v žkm 30,400 – 31,980“ na úradnú tabuľu MDVRR SR (24.11.2015) (.pdf)
na začiatoktlačiť