Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - žiadosť o vydanie stavebného povolenia (2MB, .pdf)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, žiadosť o stavebné povolenie (.pdf, 6 MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia ( . pdf, 300 kB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 224,334,665 (.pdf, 2MB)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - zmena termínu ukončenia výstavby (.pdf, 2MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, rozhodnutie o prerušení stavebného konania (.pdf, 3MB)
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na D3 Svrčinovec - Skalité (.pdf,2,1MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 224,334,665 (.pdf, 801 kB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 527,528 (.pdf, 2MB)
  Prípojky inžinierskych sietí pre odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300 (.pdf, 703 KB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz- rekonštrukcia - rozhodnutie o prerušení konania (.pdf, 2 MB)
  Rozhodnutím MDV SR č. 11070/2017/SV/16002 z 7.3.2017 bolo zamietnuté odvolanie účastníka konania TATRA AGROLEV, s.r.o. so sídlom Okružná 787/18, 058 01 Poprad a bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Prešov OU-PO-OVBP2-2016/44820/128311-ST (.pdf,2,8MB)
  Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu OÚ Bratislava č. OU-BA-OVBP2/2016/68459-KAZ zo dňa 19.12.2016, ktorým bolo zrušené procesné rozhodnutie stavebného úradu Bratislava MČ Nové Mesto o prerušení konania (.pdf, 2.8 MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, stavebné povolenie (.pdf, 29 MB)
  Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša, SO 401-00, 402-00 - Oznámenie o zmene stavby pred jej dokončením (28.03.2017)(pdf.)
  Rozhodnutie MDV SR č. 11482/2017/SV/19357 zo dňa 10. 03. 2017 o proteste prokurátora (.pdf,4MB)
  Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec-Bratislava Prievoz rozhodnutie o prerušení stavebného konania(31.3.2017)(pff)
  Terminál intermodálnej prepravy Lužianky - Ucelená časť stavby – UČS 01 Príprava územia v k. ú. Lužianky (.pdf,920kB)
  Rozhodnutie ministra č. 35/2017 zo dňa 22.03.2017 o rozkladoch, podaných proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 18518/2016/C342-SŽDD/62892 zo dňa 10.10.2016 (.pdf,8,4MB)
na začiatoktlačiť