Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130“ - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (7.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (1/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (2/2) (.pdf) (21.10.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy“ PS IHL – Devínska Nová Ves - stavebné povolenie (.pdf) (4.11.2014)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Hucín, okres Revúca (.pdf) (29.12.2014)
  Technicko - hygienická údržba koľajových vozidiel, projektová príprava Stredisko: Nové Zámky (.pdf) (16.1.2015)
  ŽSR Terminál intermodálnej prepravy Žilina, I. Etapa výstavby - povolenie predčasného užívania časti stavby dráhy - upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení v rozhodnutí č.: 24801/2014-C342-SŽDD/71070 zo dňa 20. 11. 2014 (.pdf) (3.3.2015)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu s vykonaním podstatnej zmeny letiska Jasna, okres Liptovský Mikuláš (.pdf) (8.4.2015)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Hucín, okres Revúca (.pdf)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
  Diaľnica D1 Senec - Blatné - Stavebné povolenie
  oznámenie o začatí kolaudačného konania na D1 Jánovce - Jablonov
  Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom-obchvat - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - zmena termínu dokončenia stavby (pdf. 16.06.2015)
  Prerušenie konania na zmenu stavb ypred jej dokončením na D1 Fričovce - Svinia
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania a pozvánka na pokračovanie kolaudačného konania SO 101 diaľnica a všetky objekty k nej prislúchajúce
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na D3 Svrčinovewc - Skalité
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Kolaudačné rozhodnutie na SO 134,138,139,216,240,401,601-606,611-626,637-640,651,652
  Rozhodnutie o predĺžení termínu platnosti stavebnéhio povolenia na R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
  rozhodnutie na predčasné užívanie stavby na D3 nSVrčinovec - Skalité
  Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň, SO 703, 707 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania ( 07.07.2015)(pdf.)
  Stavebné povolenie na stavbu Sanácia zosuvu svahu úseku na diaľnici D1 v km 496,915 Batizivce
  Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša, SO 804 - Rozhodnutie o povolenie dočasného užívania staveabného objektu (08.07.2015) (pdf.)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Kolaudačné rozhodnutie na všetky objekty diaľnice.
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania na SO 051-00 - 056-00 a objekty odpočívadla a SO 265-00
  Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby ped dokončením
  Diaľnica Dubná Skala - Turany - Stavebné povolenie na Vysunuté pracovisko SSUD Žilina
  oznámenie o začatí stavebného konania na diaľnicu D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Jánovce - Jablonov
  Rýchlostná cesta R2 Pstruša-Kriváň, SO 703, 707 - Rozhodnutie o povolení stavby do časovo obmedzeného predčasného užívania (pdf.)(05.08.2015)
  R2 Ruskovce - Pravotice, oznámenie o začatí kolaudačného konania, obj. 602, 612, 613, 614, 654, 659
  Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - zmena termínu výstavby (pdf.)(11.08.2015)
  R2 Ruskovce - Pravotice, oznámnie o začatí konania o zmene stavby pred dokočením, obj. 101 a 204 (28.07.2015)
  oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité
  oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov
  ČSPH SHELL Diaľnica D1 - ľavostranné odpočívadlo Považská Bystrica, stavebné povolenie (31.07.2015)
na začiatoktlačiť