Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130“ - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (7.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (1/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (2/2) (.pdf) (21.10.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy“ PS IHL – Devínska Nová Ves - stavebné povolenie (.pdf) (4.11.2014)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Hucín, okres Revúca (.pdf) (29.12.2014)
  Technicko - hygienická údržba koľajových vozidiel, projektová príprava Stredisko: Nové Zámky (.pdf) (16.1.2015)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu s vykonaním podstatnej zmeny letiska Jasna, okres Liptovský Mikuláš (.pdf) (8.4.2015)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Hucín, okres Revúca (.pdf)
  Prerušenie konania na zmenu stavb ypred jej dokončením na D1 Fričovce - Svinia
  ŽSR, Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., VI. etapa (úsek Beluša – Púchov) (.pdf)
  Odvolanie voči rozhodnutiu č. OU-TT-OVBP2-2015/004795/Ve zo dňa 15.05.2015 (.pdf) (24.9.2015)
  Verejná vyhláška vo veci oznámenia rozhodnutia o zastavení konania vo veci zrušenia letiska Hucín, okres Revúca (.pdf) (13.10.2015)
  ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 na traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – VI. etapa“ (úseki Beluša – Púchov )kolaudačné rozhodnutie) - (.pdf) (27.10.2015)
  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť 160 km/hod., - I. etapa UČS 44 Púchov – Považská Bystrica - oznámenie o začatí stavebné konania na časť stavby dráhy (.pdf) (4.11.2015)
  ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacie stanica, 2. stavba, 2. Etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry (.pdf) (15.1.2016)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Stavebné povolenie SO 803-00
  KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, križovatka VSS - Oznámenie o začatí stavebného konania
  Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice, obj. 101-02, oznámenie o zmene stavby pred dokončením
  upovedomenie účastníkov kolaudačného konania o podaní rozkladu proti kolaudačnému rozhodnutiu na stavbu diaľnice D1 Jánovce - Jablonov
na začiatoktlačiť