Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Rozhodnutie - Plynová kotolňa (.pdf) (24.6.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Oznámenie o proteste prokurátora Generálnej prokuratúry SR podanom voči rozhodnutiu MDVRR SR č. 16421/2012/2961 SV-82689 zo dňa 8.11.2012 (.pdf) (23.9.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130“ - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (7.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (1/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (2/2) (.pdf) (21.10.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy“ PS IHL – Devínska Nová Ves - stavebné povolenie (.pdf) (4.11.2014)
  Oznámenie MDVRR SR číslo 19770/2014/B625-SV/67987 zo dňa 7.11.2014, o preskúmaní rozhodnutia KSU BB 2012-464/656-1 OŠSS Sl zo dňa 5.6.2012 , mimo odvolacieho konania (.pdf) (10.11.2014)
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na SO212,213,214,216,219,323,401-00-06.1,401-00-06.2
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na SO 212,213,214,216,219,323,401-00-06.1,401-00-06.2
  Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby na stavbu "Diaľnica D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta) - št. hr. SR/MR - št. hr. SR/Rakúsko I., IIb. a III. etapa"
  Rozhodnutie na užívanie objektu stavby na stavbu "Diaľnica D3 Svrčinovec - Sklaité"
  Oznámenie o začatí konania ne zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D3 Svrčinovec - Sklaité
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov
  Rozhodnutie na predĺženie trermínu predčasného užívania sdtavby Diaľnica D1 Važec - Mengusovce
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov
  Rozhodnutie na predčasné užívanie stavby na diaľnicu D1 Hričovské Podhradie -Lietavská Lúčka
  Modernizácia rekreačno- športového strediska STIV Čertovica - rozhodnutie MDVRR SR o zrušení územného rozhodnutia mimo odvolacieho konania (.pdf) (19.12.2014)
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) (.pdf) (23.12.2014)
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Hucín, okres Revúca (.pdf) (29.12.2014)
  Zelený most na diaľnici D2-Moravský Svätý Ján- Stavebné povolenie (pdf.)(23.01.2015)
  Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, Kolaudačné rozhodnutie na SO 501-00
  Technicko - hygienická údržba koľajových vozidiel, projektová príprava Stredisko: Nové Zámky (.pdf) (16.1.2015)
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
  začatie kolaudačného konania na stavbu Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Diaľnica D1 Prešov, západ - Prešov, juh, oznámenie o začatí stavebného konania (21.01.2015)
  Oznámenie o rozklade podanom spoločnosťou STIV Čertovica, s.r.o., Čertovica 266, 032 34 Vyšná Boca proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 19770/2014/B625-SV/74875/Sa zo dňa 15.12.2014 (.pdf) (27.1.2015)
na začiatoktlačiť