Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 18017/2016/B625-SV/39560/Pa zo dňa 27.06.2016, ktorým bolo v konaní podľa § 69 ods. 2 správneho poriadku vyhovené protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Nitra č. Kd 103/16/4400-12 zo dňa 16.05.2015
  Účastník konania Ing. Ladislav Mácsadi podal proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 18017/2016/B625-SV/39560/Pa zo dňa 27.06.2016 rozklad (.pdf,245 kB) (1.8.2016)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 21558/2016/B625-SV/51680 z 12.08.2016, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/023015 z 09.06.2016 vo veci povolenia stavby Automotive Nitra project (.pdf,610 kB)
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení rozkladu Ing. Ladislava Mácsadiho ministrovi DV a RR SR na rozhodnutie podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku (.pdf,82kB)
  ŽST Devínska Nová Ves – rekonštrukcia výpravnej budovy PS IHL – Devínska Nová Ves – zmena stavby pred dokončením (.pdf,1195 kB)
  Rozhodnutie MDVRR SR 21977/2016/B625-SV/53540/Pa z 25.08.2016, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie OÚ Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/024265-013 z 23.06.2016 vo veci povolenia stavby Automotive Nitra project (.pdf,870kB)
  Rozhodnutie č. 19919/2016/B625-SV/53789/GE(.pdf,605kB)
  Rýchlostná cesta R1, Selenec - Beladice, Odpočívadlo Pohranice - oznámenie o začatí stavebného konania na SO 540,545,640,643,740,740-01 (.pdf., 1MB)
  Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf. 602 kB)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Povolenie zmeny stavby pred dokončením na SO 101,125,142,220,221,243,324, (.pdf, 0,7MB)
  D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - žiadosť o vydanie stavebného povolenia (2MB, .pdf)
  R2 Ruskovce - Pravotice, rozhodnutie na predĺženie predčasného užívania objektov stavby (.pdf, 2 MB)
  R2 Ruskovce - Pravotice, rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením - zmena termínu ukončenia (.pdf, 2 MB)
  R1 Banská Bystrica severný obchvat - oznámenie o začatí kolaudačného konania - predĺženie predčasného užívania (.pdf, 1 MB)
na začiatoktlačiť