Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Rozhodnutie - Plynová kotolňa (.pdf) (24.6.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Oznámenie o proteste prokurátora Generálnej prokuratúry SR podanom voči rozhodnutiu MDVRR SR č. 16421/2012/2961 SV-82689 zo dňa 8.11.2012 (.pdf) (23.9.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130“ - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (7.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (1/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (2/2) (.pdf) (21.10.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy“ PS IHL – Devínska Nová Ves - stavebné povolenie (.pdf) (4.11.2014)
  Oznámenie MDVRR SR číslo 19770/2014/B625-SV/67987 zo dňa 7.11.2014, o preskúmaní rozhodnutia KSU BB 2012-464/656-1 OŠSS Sl zo dňa 5.6.2012 , mimo odvolacieho konania (.pdf) (10.11.2014)
  Zelený most na diaľnici D2-Moravský Svätý Ján- Oznámenie o začatí stavebného konania (pdf.)(12.12.2014)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany - povolenie zmeny stavby pred dokončením - SO 310-32, 320-32
  Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, Kolaudačné rozhodnutie na SO 010,100-103,110,201,206,300,310,511,626
  D1 Dubná Skala - Turany, Kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty SO 505-509,520,522-525,527,528,540,681,683-05,683-07,701-705.,751,752,755-757,759-762,764-770
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
  Verejná vyhláška vo veci udelenia súhlasu so zrušením letiska Dobrá Niva, okres Zvolen (.pdf) (09.12.2014)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na SO212,213,214,216,219,323,401-00-06.1,401-00-06.2
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na SO 212,213,214,216,219,323,401-00-06.1,401-00-06.2
  Priemyselná zóna Nitra - Mlynárce - napojenie R1, mimoúrovňová križovatka, I.etapa - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením (10.12.2014)
  Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby na stavbu "Diaľnica D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta) - št. hr. SR/MR - št. hr. SR/Rakúsko I., IIb. a III. etapa"
  Rozh. MDVRR SR č.27910/2014/B625-SV/77117/Hia z 17.12.2014,ktorým bolo v odvolacom konaní potvrdené rozhod. OÚ Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2014/58427/KAZ z 29.10.2014 o umiestnení stavby Diaľnica D4 Bratislava,Jarovce-Ivanka sever (.zip)(17.12.2014)
  Diaľnica D1, Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina -rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povalenia
  Rozh. MDVRR SR č. 27909/2014/B625-SV/77360/Gal zo 17.12.2014, ktorým bolo v odvolacom konaní potvrdené rozh. OÚ Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23.10.2014 o umiestnení stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
  Rozhodnutie na užívanie objektu stavby na stavbu "Diaľnica D3 Svrčinovec - Sklaité"
  Oznámenie o začatí konania ne zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D3 Svrčinovec - Sklaité
na začiatoktlačiť