Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacie stanica, 2. stavba, 2. Etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry (.pdf,3,2 MB) (15.1.2016)
  Kolaudačné rozhodnutie - ŽSR, Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 na trať rýchlosť 160 km/h - VI. etapa (.pdf,3MB) (15.2.2016)
  Implemetácia GSM+R do siete ŽSR, úsek Bratislava - Žilina - Čadca - štátna hranica SR/ČR (.pdf,2 MB) (15.2.2016)
  Beluša - Púchov, kolaudačné rozhodnutie (.pdf,990 kB) (3.3.2016)
  Stavebné povolenie č. 09681/2016/C341-SŽDD/18384 zo dňa 21.03.2016 (.pdf,3,6MB)
  ŽSR, Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre trať. rýchlosť 160 km/h - I.etapa, UČS 44 Púchov-Považská Bystrica (.pdf,3,2MB)
  ŽSR, Modernizácia trate Púchov-Žilina, pre trať. rýchlosť 160 km/h - I.etapa, UČS 44 Púchov-Považská Bystrica (.pdf,3,4MB)
  Odvolanie (rozklad) proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 07507/2016/B625-SV/11901/GE zo dňa 19.02.2016 - oznámenie (.pdf,81 kB) (31.3.2016)
  Rozhodnutie o odvolaní sa voči stavebnému povoleniu na stavbu "I/66 Brusno - most ev.č. 66-089" (.pdf, 2 MB)
  Odvolanie (rozklad) proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 07507/2016/B625-SV/11901/GE zo dňa 19.02.2016 - príloha (.pdf,290 kB) (5.4.2016)
  Diaľničný privádzač Nová Polhora - Povolenie zmeny stavby pred dokončením
  predĺženie termínu predčasných užívaní stavby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov
  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť 160 km/hod – I. etapa UČS 44 Púchov – Považská Bystrica (.pdf, 2 MB)
  Diaľnica D1 Senec - Blatné, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením, zmena termínu ukončenia (.pdf, 1 MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 222,223, (.pdf, 1MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 201,205,206,211,221,225,228,522 (.pdf, 1MB)
  Stavebné úpravy na obojstrannom odpočívadle sekule,pravá strana-stavebné povolenie(pdf)(12.5.2016)
na začiatoktlačiť