Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Rozhodnutie - Plynová kotolňa (.pdf) (24.6.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Oznámenie o proteste prokurátora Generálnej prokuratúry SR podanom voči rozhodnutiu MDVRR SR č. 16421/2012/2961 SV-82689 zo dňa 8.11.2012 (.pdf) (23.9.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130“ - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (7.10.2014)
  Oznámenie o začatí konania na stavbu Diaľnica D1 Jánovce Jablonov
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (1/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Rozhodnutie - Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (2/2) (.pdf) (21.10.2014)
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavb ypred jej dokončením na stbu Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu Diaľnica D2/D61 Bratislava (Viedenská cesta)-št. hr. SR/MR-št.hr SR/Rakúsko I., IIb a III. etapa.
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy“ PS IHL – Devínska Nová Ves - stavebné povolenie (.pdf) (4.11.2014)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, povolenie zmeny stavby pred dokončením na SO 204, 207, 208, 209, 211, 215, 218
  Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina - oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebných povolení (10.11.2014)
  Oznámenie MDVRR SR číslo 19770/2014/B625-SV/67987 zo dňa 7.11.2014, o preskúmaní rozhodnutia KSU BB 2012-464/656-1 OŠSS Sl zo dňa 5.6.2012 , mimo odvolacieho konania (.pdf) (10.11.2014)
  Oznámenie o podanom proteste prokurátora KP Žilina č. Kd 244/14/5500-9 proti rozhodnutiu OÚ Žilina č. OU-ZA-OVBP2-2014/011285/Pál (.pdf) (10.11.2014)
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavb ypred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov
  Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat - Oznámenie kolaudačného konania, SO 051, 052,521,522,601,614,615,621 (pdf.)( 28.11.2014)
  Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na SO 670(2) (pdf.)( 01.12.2014)
  Rýchlostná cesta R1 Sielnica - úprava križovatky - Rozhodnutie o povolení zmeny satvby (pdf.)( 21.11.2014)
na začiatoktlačiť