Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - žiadosť o vydanie stavebného povolenia (2MB, .pdf)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, žiadosť o stavebné povolenie (.pdf, 6 MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia ( . pdf, 300 kB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 224,334,665 (.pdf, 2MB)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - zmena termínu ukončenia výstavby (.pdf, 2MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, rozhodnutie o prerušení stavebného konania (.pdf, 3MB)
  Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením na D3 Svrčinovec - Skalité (.pdf,2,1MB)
  Diaľnica D1 Prešov, západ - Prešov, juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia (.pdf, 1MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Povolenie zmeny stavby pred dokončením, SO 224,334,665 (.pdf, 801 kB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 527,528 (.pdf, 2MB)
  Rozhodnutie MDV SR o odvolaní spoločnosti ALIANS, s. r. o. proti rozhodnutiu OÚ Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 13. 10. 2016 vo veci povolenia stavby „Čerpacia stanica pohonných látok“ v k. ú. Bardejov (.pdf,3,95)
  Oznámenie ministra o začatí konania o preskúmanie rozhodnutia MDV SR č. 07872/2016/C343-SŽDD/39891 zo dňa 20. júna 2016 mimo odvolacieho konania (pdf,0,7MB)
na začiatoktlačiť