Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  ŽSR, Devínska Nová Ves – Marchegg, elektrifikácia trate UČS 40 Trakčná napájacia stanica Zohor, UČS 41 Žst. Devínska Nová Ves – št.hranica SR/RR - stavebné povolenie (.pdf) (28.4.2014)
  Komplexná rekonštrukcia žel.zvršku a spodku koľ. č.1 a 2 v úseku Devínske Jazero-Zohor v žkm 5,016-6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla - oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (5.6.2014)
  Rozhodnutie - Plynová kotolňa (.pdf) (24.6.2014)
  R2 Žiar nad Hronom-obchvat, SO 670-00, SO 670-11 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením (18.07.2014)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí kolaudačného konania na SO 701-00, 702-00 a 703-00.
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 705-00 - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením (.pdf) (25.07.2014)
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 705-00 - Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením (.pdf) (29.07.2014)
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 705-00 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (29.07.2014)
  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 a 2 v úseku Devínske Jazero – Zohor v žkm 5,016 – 6,130 - SO 35-03 Preložka 6kV a SO 36-01 Preložka súhlasového kábla – Kolaudačné rozhodnutie (.pdf) (4.8.2014)
  Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - Obchvat, SO 501 - Oznámenie o zmene stavby pred jej dokončením
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí kolaudačného konania na SO 701-00, 702-00 a 703-00.
  Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat, SO 670-00, SO 670-11 - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
  D3 Svrčinovec - Skalité - rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením
  R2 Pstruša - Kriváň, SO 701, 706 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania (.pdf) (09.09.2014)
  Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, Oznámenie o začatí kolaudačného konania, SO 063,104-108,116,125,210,510,630,646,647
  ŽST Devínska Nová Ves, rekonštrukcia výpravnej budovy - PS IHL – Devínska Nová Ves – Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf) (17.9.2014)
  Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat, SO 501-00 - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením.(pdf) (17.09.2014)
  Oznámenie o proteste prokurátora Generálnej prokuratúry SR podanom voči rozhodnutiu MDVRR SR č. 16421/2012/2961 SV-82689 zo dňa 8.11.2012 (.pdf) (23.9.2014)
  Diaľnica D1Hubová - Ivachnová, Kolaudačné rozhodnutie na SO 701,702,703
  Diaľnica D1Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na SO 204,207,208,209,211,215,218
  D3 Svrčinovec-Skalité, začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením
  Rozhodnutie ministra č. 127/2014 zo dňa 25.09.2014 o zastavení konania o preskúmaní rozhodnutia MDVRR SR č. 21169/2012/2962 SV/z.69706/Hia zo dňa 05.12.2012 mimo odvolacieho konania (26.9.2014) (.pdf)
  Rozhodnutie MDVRR SR č. 22126/2014/B625-SV/58907/Hia zo dňa 29.09.2014, ktorým bolo v odvolacom konaní potvrdené rozhodnutie OÚ Bratislava vo veci stavby byt. domu Na križovatkách, kú. Trnávka (.pdf) (30.9.2014)
  D1 Jánovce - Jablonov rozhodnutie na predčasné užívanie stavby
na začiatoktlačiť