Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a odstránenie stavieb : Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -Bratislava Prievoz (pdf.)
  D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača - žiadosť o vydanie stavebného povolenia (2MB, .pdf)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, žiadosť o stavebné povolenie (.pdf, 6 MB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia ( . pdf, 300 kB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, rozhodnutie o prerušení stavebného konania (.pdf, 3MB)
  Prípojky inžinierskych sietí pre odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300 (.pdf, 703 KB)
  Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz- rekonštrukcia - rozhodnutie o prerušení konania (.pdf, 2 MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, stavebné povolenie (.pdf, 29 MB)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité (.pdf 9 MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, rozhodnutie o prerušení stavebného konania (.pdf, 641 KB)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
  rozhodnutie na zmenu stavby pred dokončením na D3 Žilina (Brodno) - K&sucké Nové Mesto (dočasné napojenie)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí kolaudačného konania na SO 606,607,610,611,613,614,616-620,625-629 (.pdf, 240 KB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové, Stredisko SSÚD - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 701,733,751,766,767,701-11,701-13 (.pdf, 2MB)
  Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála – rozhodnutie o odvolaní (.pdf,4,2MB)
  Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Oznámenie o zmene stavby pred dokončením, SO 904-00 (.pdf, 2MB)
  Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača, rozhodnutie o prerušení konania SO 601 (.pdf, 2MB)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na SO 803-00 (1) (.pdf, 1 MB)
  Terminál intermodálnej prepravy Lužianky - Ucelená časť stavby – UČS 01 Príprava územia v k. ú. Lužianky (.pdf,2,1MB)
  Hydrosign s. r. o. - Upovedomenie o predložení rozkladu ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie o rozklade (proti rozhodnutiu MDV SR č. 11482/2017/SV/19357 zo dňa 10. 03. 2017 (.pdf,810KB)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Povolenie zmeny stavby pred dokončením - zmena termínu dokončenia stavby (.pdf, 2MB)
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu – ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie o odvolaní (rozklade). (.pdf 593kB)
  Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany, Vysunuté pracovisko SSÚD Žilina - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia (.pdf, 1 MB)
  Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, Kolaudačné rozhodnutie na SO 606,607,610,611,613,614,616-620,625-629 (.pdf, 2 MB)
  začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
  Prípojky inžinierskych sietí pre odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300, SO 550 - Oznámenie o začatí stavebného konania(.pdf, 703 KB)
  Ľavostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,300, SO 141L, 541L, 695L - Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf, 1 MB)
  Jánovce "Nájomné byty nižšieho štandardu" (.pdf,2,4MB)
na začiatoktlačiť