Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Fondy EÚ 2007 - 2013
    Operačný program Doprava 2007 - 2013 a Zoznam projektov OPD
    Programový manuál k Operačnému programu Doprava 2007 - 2013
    Projekt monitorovania vplyvov strategického dokumentu - Operačný program Doprava na životné prostredie
    Výročná správa o vykonávaní OPD za rok 2007
    Výročná správa o vykonávaní OPD za rok 2008
    Výročná správa o vykonávaní OPD za rok 2009
    Výročná správa o vykonávaní OPD za rok 2010
    Výročná správa o vykonávaní OPD za rok 2011
    Výročná správa o vykonávaní OPD za rok 2012
    Výročná správa o vykonávaní OPD za rok 2013
    Výročná správa o vykonávaní OPD za rok 2014
    Dizajn Manuál OP Doprava 2007 - 2013
    Správa o monitorovaní vplyvov Operačného programu Doprava na životné prostredie za rok 2008
    Správa o monitorovaní vplyvov Operačného programu Doprava na životné prostredie za rok 2009
    Správa o monitorovaní vplyvov Operačného programu Doprava na životné prostredie za rok 2010
    Správa o monitorovaní vplyvov Operačného programu Doprava na životné prostredie za rok 2012
    Správa o monitorovaní vplyvov Operačného programu Doprava na životné prostredie za rok 2013
    Správa o monitorovaní vplyvov Operačného programu Doprava na životné prostredie za rok 2014
    Plán hodnotení Operačného programu Doprava 2007 - 2013
    Správy z hodnotení OPD
    Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPD
    Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPD 2011 – Realokácia finančných prostriedkov PO 5
    Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPD 2012 – Podpora malých a stredných podnikov
    Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPD 2012 – Nedostatočný pokrok v implementácii
    Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPD 2013 – Ťažkosti v implementácii prioritnej osi 3
    Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPD 2014 – v súvislosti s ťažkosťami s vykonávaním prioritnej osi č. 2 a implementáciou náhradných projektov
    Strategické Environmentálne Hodnotenie (SEA) OPD 2015 – Presun finančných prostriedkov z prioritnej osi 1 do prioritnej osi 4
    Štúdia dopadov sústavy NATURA 2000 na dopravnú infraštruktúru
  Fondy EÚ 2014 – 2020
  Mapy
  Verejné prerokovanie Operačného programu Integrované infraštruktúra
na začiatoktlačiť