Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  Rozvojové a koncepčné materiály
    Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2006 - 2008
    Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2007 - 2009
    Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2009 - 2011
    Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2010 - 2012
    Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2011 - 2013
    Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2012 - 2014
    Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2013 - 2015
    Rezortný rozvojový program verejných prác na roky 2014 - 2016
    Vplyvy dopravy na životné prostredie
    Vyhodnotenie využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ za oblasť dopravy
    Rozvojové programy cestnej infraštruktúry
  Fondy EÚ 2004 - 2006
  Fondy EÚ 2007 - 2013
  Fondy EÚ 2014 – 2020
  Územnoplánovacia dokumentácia
  Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
  Mapy
  Verejné prerokovanie Operačného programu Integrované infraštruktúra
na začiatoktlačiť