Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Organizácie civilného letectva
  Legislatíva v civilnom letectve
    medzinárodná
      legislatíva EÚ
        Oznámenie k účinnosti niektorých právne záväzných aktov Európskej únie v Slovenskej republike
        Bezpečnosť civilného letectva (safety)
        Bezpečnostná ochrana civilného letectva (security)
        Hospodárska súťaž
        Jednotný európsky vzdušný priestor (Single European Sky)
        Letecká doprava
        Ochrana cestujúcich v civilnom letectve
        Ochrana životného prostredia
        Ostatné
        Pracovné podmienky
    vnútroštátna
  Bezpečná prevádzka v civilnom letectve (Safety)
  Bezpečnostná ochrana civilného letectva (Security)
  Dohody a zmluvy v oblasti civilného letectva
  Letecká doprava
  Letiská
  Dotácie v oblasti civilného letectva
  Stála medzirezortná komisia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácí Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky
  Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota
na začiatoktlačiť