Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Orgány štátnej správy a organizácie civilného letectva
  Medzinárodné organizácie v oblasti civilného letectva
  Legislatíva v oblasti civilného letectva
    Právne záväzné akty Európskej únie v oblasti civilného letectva
    Právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva
    Dohody a zmluvy v oblasti civilného letectva
      Medzinárodné zmluvy v leteckej doprave
        Mnohostranné dohody
        Zoznam podpísaných dvojstranných dohôd o leteckej doprave medzi Slovenskou republikou a inými štátmi
        Členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách v oblasti civilného letectva
  Bezpečnosť civilného letectva (Safety)
  Bezpečnostná ochrana civilného letectva (Security)
  Využívanie vzdušného priestoru Slovenskej republiky
  Letecká doprava
  Letiská
  Dotácie v oblasti civilného letectva
  Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota
  Ochrana životného prostredia
na začiatoktlačiť