Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Riadiace a organizačné normy
  Politika informačnej bezpečnosti (.pdf, 600 kB)
  Rezortné predpisy
  Správne poplatky (.pdf, 420 kB)
  Stratégie a koncepcie
  Vestníky
  Výročné správy a verejné odpočty
  Kontrakty s organizáciami v pôsobnosti MDVRR SR
    Urbion 2013 - dodatok č. 2 (.pdf, 440 kB)
    Urbion 2013 (.pdf, 450 kB)
    Urbion 2012 (.pdf, 92 kB)
    Urbion 2011 (.pdf, 140 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2016 - dodatok č. 2 (.pdf, 373 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2016 - dodatok č. 1 (.pdf, 390 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2016 (.pdf, 440 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2015 - dodatok č. 5 (.pdf, 490 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2015 - dodatok č. 4 (.pdf, 300 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2015 - dodatok č. 3 (.pdf, 130 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2015 - dodatok č. 2 (.pdf, 150 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2015 - dodatok č. 1 (.pdf, 310 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2015 (.pdf, 350 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2014 - dodatok č. 5 (.pdf, 250 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2014 - dodatok č. 4 (.pdf, 220 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2014 - dodatok č. 3 (.pdf, 1,3 MB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2014 - dodatok č. 2 (.pdf, 280 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2014 - dodatok č. 1 (.pdf, 130 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2014 (.pdf, 315 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2013 (.pdf, 435 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2012 - dodatok č. 4 (.pdf, 275 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2012 - dodatok č. 3 (.pdf, 275 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2012 (.pdf, 2,4 MB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2011 - dodatok č. 2 (.pdf, 635 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2011 - dodatok č. 1 (.pdf, 200 kB)
    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2011 (.pdf, 3,0 MB)
    Slovenská správa ciest 2017 - Dodatok č. 1 (.pdf, 290 kB)
    Slovenská správa ciest 2017 (.pdf,0,9MB)
    Slovenská správa ciest 2016 - Dodatok č. 2 (.pdf, 364kB)
    Slovenská správa ciest 2016 - Dodatok č. 1 (.pdf,275 kB)
    Slovenská správa ciest 2016 (.pdf,1 MB)
    Slovenská správa ciest 2015 - Dodatok č. 1 (.pdf,265 kB)
    Slovenská správa ciest 2015 (.pdf,830 kB)
    Slovenská správa ciest 2014 - Dodatok č. 1 (.pdf,195 kB)
    Slovenská správa ciest 2014 (.pdf,185 kB)
    Slovenská správa ciest 2013 - dodatok č. 3 (.pdf,185 kB)
    Slovenská správa ciest 2013 - dodatok č. 2 (.pdf,115 kB)
    Slovenská správa ciest 2013 - dodatok č. 1 (.pdf,120 kB)
    Slovenská správa ciest 2013 (.pdf,185 kB)
    Slovenská správa ciest 2012 - dodatok č. 1 (.pdf,305 kB)
    Slovenská správa ciest 2012 (.pdf,960 kB)
    Slovenská správa ciest 2011 (.pdf,190 kB)
    Slovenská správa ciest 2010 (.pdf,360 kB)
    Slovenská správa ciest 2009 (.pdf,220 kB)
  Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR (MDPT SR)
  Záverečný účet kapitoly MDVRR SR
  Žiadosť o poskytnutie údajov o energetickej efektívnosti (dotazník) (.ods, 15 kB)
  Zmluvy ministerstva
  Faktúry určené ministerstvu
  Objednávky vystavené ministerstvom
  Infovek
  Linky k zmluvám rezortných organizácií podľa UV č. 603/2010
  Spoločné monitorovanie podľa Dohody 1995
  Dokumenty po zaniknutej organizácii URBION
  Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF-u za rok 2013
  Výročná správa v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR
  Časopis Urbanita
  Terminologická komisia MDV SR
na začiatoktlačiť