Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  2015
    Finančná podpora pre udržateľnú mestskú mobilitu a používanie alternatívnych palív v mestských oblastiach EÚ
    Hodnotenie smernice o cezhraničnej výmene informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
    Roaming: národné veľkoobchodné trhy, primeraná politika používania
    Normy v oblasti jednotného digitálneho trhu: stanovenie priorít a zabezpečenie splnenia cieľov
    Prekonávanie prekážok v pohraničných regiónoch
    Hodnotenie a preskúmanie regulačného rámca pre elektronické komunikačné siete a služby
    Požiadavky na rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia po roku 2020
    Poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ
    Cezhraničné doručovanie zásielok
    Záväzok znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020
    Zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia civilného letectva EÚ
    Strednodobé preskúmanie bielej knihy o doprave (2011)
    Strednodobé vyhodnotenie stratégie námornej politiky EÚ
    Budúce využívanie pásma UHF určeného na televízne vysielanie
  2014
  Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2012 o verejných konzultáciách a ich dostupnosti vo všetkých jazykoch EÚ (2012/2676(RSP))
na začiatoktlačiť