Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom - Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č.1 (20.8.2009)
  Rozhodnutie o posudzovaní strateg. dokumentu s celoštátnym dosahom Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - Doplnok č.1 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živ. prostredie a o zmene a dopln.niekt.zák. (.pdf) (25.09.2009)
  Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom - Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č.1 (29. 9. 2009)
  Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom - Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č. 2 (9.9.2009)
  Rozhodnutie o posudzovaní strateg. dokumentu s celoštátnym dosahom Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - Doplnok č.2 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živ. prostredie a o zmene a dopln.niekt.zák. (.pdf) (9.10.2009)
  Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č.2“ (20. 10. 2009)
  Návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest – Doplnok č. 1“ a správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie (9.12.2009)
na začiatoktlačiť