Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Systém ohlasovania udalostí
    Hlásenie udalostí v civilnom letectve - povinné ohlasovanie - ACCIDENT/INCIDENT DATA REPORTING
      Hlásenie udalostí - ONLINE formulár
      Hlásenie udalostí - ZAPISOVATEĽNÝ formulár - formát rtf, pdf
      AVIATION SAFETY REPORTING
    Hlásenie udalostí, ich analýza v civilnom letectve podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 376/2014
    VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1018, ktorým sa stanovuje zoznam s klasifikáciou udalostí v civilnom letectve
    Hlásenie udalostí v civilnom letectve podľa NARIADENIA VLÁDY Slovenskej republiky č. 661/2005
    Dobrovoľný systém hlásenia udalostí
    Strety s vtákmi / Bird strike
    Prezentácie
  Pôsobnosť útvaru
  Kontakt
  Legislatíva v civilnom letectve
  Legislatíva v námornej plavbe
  Štatistika v civilnom letectve
  Záverečné správy
  Úrady a organizácie
  ECCAIRS
  Oznamy / INFO
na začiatoktlačiť