Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

2. ročník medzinárodnej konferencie VeROEx 2009

Viac informácii o 2. ročníku medzinárodnej konferencie VeROEx 2009 - so zameraním na kontrolu originality vozidiel, registračných dokladov a registrácie vozidiel (kontrola, prevencia automobilovej kriminality, kriminalistická expertíza, leasingové a poisťovacie podvody nájdete na http://www.veroex.iris.sk

na začiatoktlačiť