Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Odbor vodnej dopravy
  Kontakty
  Vnútrozemská vodná doprava
    Koncepcie
      Koncepcia rozvoja vodnej dopravy SR
        Vlastný materiál
        Príloha č. 1a - Európske vodné cesty
        Príloha č. 1b - Klasifikácia európskych vnútrozemských vodných ciest
        Príloha č. 2 - Vážska vodná cesta a prepojenie na Odru
        Príloha č. 3 - Význam a koncepcia splavnenia Váhu
        Príloha č. 4 - Preprava tovaru vodnou dopravou v tis. ton
      Koncepcia rozvoja vodnej dopravy SR - aktualizácia
      Informácia - porovnanie efektívnosti VD a ŽD v oblasti VVC
      Návrh zámeru projektu Vážskej vodnej cesty
      Návrh aktualizovanej koncepcie rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo
    Právne predpisy
    Medzinárodná a bilaterálna právna základňa
    Projekty CEF
  Licenčná politika vnútrozemskej vodnej dopravy
  Námorná plavba
  Užitočné linky na web-stránky
na začiatoktlačiť