Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
Info pre média
23.03.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 13.týždeň
02.03.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 10. týždeň
24.02.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 9. týždeň
23.02.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 24.2.2012
17.02.2012
Oznámenie mediálneho programu - 8.týždeň

Tlačové správy

Viac ako polovica kontrolovaných taxikárov porušila zákon

30.09.2009

Bratislava (30. september 2009 ) - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  vykonalo v júni tohto roku kontrolu poskytovania taxislužieb na Slovensku.  Poverení kontrolóri zisťovali, či majú taxikári správne označené vozidlá, či im nechýbajú hasiace prístroje, strešné svietidlá, taxametre a inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolovali dodržiavanie zákonov o ochrane spotrebiteľa a o zavedení meny euro v SR.

Skontrolovaní boli taxikári v Trnave, Nitre, Prievidzi, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade, Košiciach a Bratislave.

Milan Mojš, štátny tajomník MDPT SR: „Ministerstvo dopravy iniciovalo kontrolnú akciu taxikárov v krajských mestách Slovenska na základe viacerých rôznych podnetov verejnosti. Cieľom bolo zistiť a preveriť nedostatky a vykonať nápravu.“

Taxikárom chýbalo najmä označenie vozidiel taxislužby menom dopravcu, ktoré musí byť na predných ľavých a pravých dverách. Mnohé zistenia sa týkali nedostatočného vybavenia vozidiel hasiacim prístrojom či ťažným lanom a neuvádzanie základných sadzieb cestovného na karosérii vozidla.

Milan Mojš, štátny tajomník MDPT SR: „Poverení kontrolóri skontrolovali 345 dopravcov a bolo zistených až 409 prípadov porušení zákona o cestnej doprave. Najviac porušení zákona bolo zistených v Košiciach, najmenej v Trnave.“

 Do kontrolnej akcie sa zapojili aj krajské živnostenské úrady, ktoré zisťovali oprávnenosť podnikania taxislužieb.

 

Stanislav Jurikovič

hovorca ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

  


späť

na začiatoktlačiť