Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
Info pre média
23.03.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 13.týždeň
02.03.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 10. týždeň
24.02.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 9. týždeň
23.02.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 24.2.2012
17.02.2012
Oznámenie mediálneho programu - 8.týždeň

Tlačové správy

Ministerstvo dopravy navrhlo autoškolám pokuty vo výške viac ako 20 000 eur

27.10.2009

Bratislava (27.október 2009) - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vykonalo hlavný štátny odborný dozor nad 28 autoškolami v trnavskom a košickom kraji. Zistilo spolu 86 porušení zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách, vyhlášky č. 349/2005 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o autoškolách a učebných osnov vodičských kurzov  

Kontrolóri ministerstva odhalili najmä chýbajúcu dokumentáciu o účastníkoch kurzu a o výcvikových vozidlách, ako aj nedostatočné označovanie výcvikových vozidiel. V trnavskom kraji bolo skontrolovaných 12 autoškôl a v košickom kraji 16 autoškôl. Až v 14 prípadoch bolo zistené, že výcvikové vozidlá neboli podrobené pravidelnej technickej, resp. emisnej kontrole.

Na základe uvedených nedostatkov boli z úrovne MDPT SR zaslané príslušným obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie podnety na uloženie pokút vo výške  cca. 20 200 eur a odobratie šiestich inštruktorských oprávnení.

Príslušníci PZ odhalili aj niekoľko priestupkov týkajúcich sa najmä telefonovania počas výcviku zo strany inštruktorov, neosvetlenia vozidiel, nezapnutia bezpečnostných pásov a jazdy bez predpísaných dokladov. S kurióznym prípadom sa stretli príslušníci PZ v košickom kraji, keď sa inštruktor autoškoly pokúsil kontrole vyhnúť útekom. Za tieto priestupky boli inštruktorom uložené pokuty vo výške 740 eur.

MDPT SR vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami pravidelne v spolupráci s Policajným zborom SR. Uskutočňuje sa počas praktického výcviku v cestnej premávke.

 

Stanislav Jurikovič

hovorca ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

 


späť

na začiatoktlačiť