Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
Info pre média
23.03.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 13.týždeň
02.03.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 10. týždeň
24.02.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 9. týždeň
23.02.2012
OZNÁMENIE MEDIÁLNEHO PROGRAMU - 24.2.2012
17.02.2012
Oznámenie mediálneho programu - 8.týždeň

Tlačové správy

Minister dopravy predstavil riešenie rýchlostného spojenia

02.09.2010

Bratislava (2. september 2010) – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT) má veľmi vážny záujem pokračovať vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku a zabezpečiť nadštandardné cestné prepojenie medzi východom a západom krajiny. Konzorcium, s ktorým MDPT uzavrelo koncesnú zmluvu na tzv. prvý balík piatich úsekov diaľnice D1 v rámci verejno-súkromného partnerstva (PPP)1, nezabezpečili ani v opakovane predĺženom termíne 30. augusta 2010 finančné krytie projektu. Ministerstvo nemá ani po rokovaniach so zástupcami koncesionárov z uplynulých týždňov istotu, že pre prvý balík získajú v dohľadnej dobe finančné krytie. Zároveň MDPT nenadobudlo istotu, že by pri prípadnom ďalšom predĺžení termínu bolo možné v dohľadnej dobe začať budovať dané úseky diaľnic. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Figeľ preto rozhodol, že zabezpečí riešenie budovania spojenia východu a západu s využitím zdrojov z Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj, zo zdrojov štátneho rozpočtu. MDPT nevylučuje do budúcnosti budovanie diaľnic a rýchlostných ciest aj formou verejno-súkromného partnerstva, podmienkou však bude zmysluplnosť a výhodnosť projektu pre štát.

„Zabezpečenie nadštandardného cestného prepojenia východu a západu Slovenska je prioritou ministerstva dopravy, ako aj súčasnej vlády. Naším záujmom je, aby sme tento cieľ dosiahli rozumným a zodpovedným prístupom pre Slovensko a jeho obyvateľov,“ uviedol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Figeľ.

Dodávatelia prác pre plánované cestné úseky budú riadne vybraní transparentným výberovým konaním, ktorého cieľom bude nájsť najvýhodnejšie riešenie pre štát a občanov tejto krajiny. Vzhľadom na rozpracovanie niektorých plánovaných úsekov by sa s budovaním mohlo začať  už v roku 2011. Navrhované riešenie MDPT nebude mať väčší vplyv na zdroje zo štátneho rozpočtu ako pôvodné riešenie formou PPP a bolo predkonzultované s Ministerstvom financií SR.

Budovanie nadštandardného cestného prepojenia východu a západu Slovenska (prezentácia vo formáte .pdf, 5 MB)

„Nad rámec budovania nových cestných komunikácií sme s ministerstvom financií dohodli uvoľnenie prostriedkov na obnovu existujúcej infraštruktúry, ktorá bola roky zanedbávaná. Týmto popri zvýšení bezpečnosti na cestách prispejeme k oživeniu stavebnej činnosti na Slovensku,“ vyhlásil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ján Figeľ. Celkovo ide o 11 navrhovaných projektov na východe, strede a západe Slovenska, pričom časť prostriedkov bude zabezpečená zo zdrojov Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj. Začiatok prác je po vybraní dodávateľa prác a to už na jeseň tohto roka. Navrhované úseky: Galanta – obchvat, Poprad – Kežmarok, Prešov – Škultétyho ZVL, Zvolen – Nerestnica, mimoúrovňová križovatka, Trenčín most, Mníšek nad Popradom – št. hr. SR/PR, odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov na cestách I. triedy, Dolný Kubín, pruh pre pomalé vozidlá.

 

 


späť

na začiatoktlačiť