Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  Kvalifikačná karta vodiča (www.kkv.sk) - podrobnosti o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku a vydávaní kvalifikačných kariet vodičov
  Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
  Novely zákona č. 280/2006 Z. z.
  Rekodifikované znenie zákona č. 280/2006 Z. z. s poslednou novelou č. 35/2014 Z. z. účinnou od 1.4.2014
  Výnos MDPT SR k zákonu č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č.188/2009 Z. z.
  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy
  Správa Európskej komisie o vykonávaní smernice 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy
  Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičov
  Uznávanie dokladov o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
  Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodiča
  Vodiči z nečlenských štátov, ktorí sú zamestnancami dopravcu členského štátu
  Kontrola dokladov profesionálneho vodiča
  Znášanie nákladov súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.
  Verejná konzultácia Európskej komisie o základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku
  Informácie o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v zmysle smernice 2003/59/ES na stránkach Európskej komisie
  Kalendár uplatňovania pravidelného výcviku jednotlivými členskými štátmi EÚ
na začiatoktlačiť