Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Kvalifikačná karta vodiča (www.kkv.sk) - podrobnosti o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku a vydávaní kvalifikačných kariet vodičov
  Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (.pdf, 134 kB)
  Rekodifikované znenie zákona č. 280/2006 Z. z. s poslednou novelou č. 387/2015 Z. z. účinnou od 1.1.2016 (.pdf, 256 kB)
  Vyhláška č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (.pdf, 810 kB)
  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy (.pdf, 298 kB)
  Správa Európskej komisie o vykonávaní smernice 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy (.pdf, 177 kB)
  Uznávanie dokladov o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
  Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodiča
  Výmena vodičského preukazu alebo rozšírenie vodičského oprávnenia u vodičov profesionálov
  Vodiči z nečlenských štátov, ktorí sú zamestnancami dopravcu členského štátu
  Kontrola dokladov profesionálneho vodiča (.pdf, 1,45 MB)
  Znášanie nákladov súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.
  Verejná konzultácia Európskej komisie o základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku
  Informácie o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v zmysle smernice 2003/59/ES na stránkach Európskej komisie
  Kalendár uplatňovania pravidelného výcviku jednotlivými členskými štátmi EÚ
  Živnostenské oprávnenie požadované pri registrácií školiaceho strediska (KKV)
  „Premiestňovanie“ výcvikových vozidiel
na začiatoktlačiť