Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať

Vyhlásenie súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša za rok 2013“

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2013“ .
 
„Cena Jozefa Murgaša“ je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov pôsobiacich v oblasti elektronických komunikácií prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku. Podmienky súťaže nájdete TU.

Prihlášky do súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“ sa zasielajú na sekretariát Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica najneskôr do 30. apríla 2014. Prihlášku nájdete TU.

Slávnostné odovzdanie „Ceny Jozefa Murgaša“ sa uskutoční pri príležitosti osláv „Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti“ na Ústave telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 15. mája 2014.

na začiatoktlačiť