Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Orgány štátnej správy a organizácie civilného letectva
  Legislatíva v civilnom letectve
  Bezpečná prevádzka v civilnom letectve (Safety)
    Zakázané letecké spoločnosti v rámci EÚ
    Konferencie, pracovné stretnutia
      Závery z Národnej konferencie o bezpečnosti prevádzky civilného letectva
      Pracovné stretnutie 06. 05. 2010
        prezentácie
          High Level Safety Conference
          Legislatívny rámec
          SSP a SMS
          SMS Implementation Checklist
          Ohlasovanie udalostí v civilnom letectve
          závery z pracovného stretnutia 06_05_2010
    Ohlasovanie udalostí v civilnom letectve
    Sopečná aktivita
  Bezpečnostná ochrana civilného letectva (Security)
  Využívanie vzdušného priestoru Slovenskej republiky
  Letecká doprava
  Letiská
  Dotácie v oblasti civilného letectva
  Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota
na začiatoktlačiť