Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Organizácie civilného letectva
  Legislatíva v civilnom letectve
  Bezpečná prevádzka v civilnom letectve (Safety)
  Bezpečnostná ochrana civilného letectva (Security)
  Dohody a zmluvy v oblasti civilného letectva
  Letecká doprava
    Legislatíva
    Licencie
    Zakázané letecké spoločnosti v rámci Európskej únie
    Práva cestujúcich v leteckej doprave
      Právne predpisy
      Európska komisia začína kampaň s cieľom zvýšiť informovanosť cestujúcich o ich právach
      Práva cestujúcich v leteckej doprave - informačná kampaň Európskej únie
      Práva cestujúcich vo výnimočných situáciách
    Register lietadiel Slovenskej republiky
    Štatistika
    Zoznam poskytovateľov leteckých navigačných služieb
    Hluk v leteckej doprave
  Letiská
  Dotácie v oblasti civilného letectva
  Stála medzirezortná komisia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácí Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky
na začiatoktlačiť