Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Aktuality a informácie
    Aktuality
      Osobnosť cestovného ruchu
      Súťaž o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu 2015
      27. septembra oslavuje celý svet Svetový deň cestovného ruchu
      Nariadenie Rady (EÚ) č. 1351/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 692/2014 o obmedzeniach, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola
      Kongresový cestovný ruch v SR v roku 2014
      Eurobarometer - európsky prieskum medzi obyvateľmi EÚ o ich postojoch k cestovaniu v roku 2014 a dovolenkových plánoch na rok 2015
      Osobnosť cestovného ruchu za rok 2014 - vyhlásenie výsledkov
      Novinárska súťaž Slovensko - pohostinné srdce Európy - vyhlásenie výsledkov
      Súťaž o Najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu - vyhlásenie výsledkov
      Satelitný účet cestovného ruchu v Slovenskej republike
      Nová iniciatíva Európskej komisie - Európsky pas zručností v cestovnom ruchu
      Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prijíma do 7. januára 2015 prihlášky do novinárskej súťaže
      Eurobarometer - európsky prieskum o postojoch k cestovaniu a dovolenkových plánoch
      Slovensko - pohostinné srdce Európy. Vyhodnotenie súťaže
      Vláda SR schválila Stratégiu rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
      Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom - verejné prerokovanie
      Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“
      Výzvy Európskej komisie v cestovnom ruchu
    Konferencie
    Kalendár podujatí
    Informácie
    Cestovanie
  Cestovný ruch
  Kompetencie sekcie cestovného ruchu
  Podpora destinačného manažmentu
  Podpora pešej turistiky a cykloturistiky
  Podpora kongresového a incentívneho cestovného ruchu
  Podporné programy
  Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu
  Medzinárodná spolupráca
  Zoznamy diplomových a bakalárskych prác katedier CR
na začiatoktlačiť