Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Aktuality
  Legislatíva
  Dokumenty
    Koncepcie
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 (.zip, 5,29 MB)
      State Housing Policy Concept to 2020 (.pdf, 628 kB)
      Správa o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015 (.pdf, 630 kB)
      State Housing Policy Concept to 2015 (.pdf, 181 kB)
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015 (.zip, 649 kB)
      Správa o plnení cieľov Koncepcie spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov (.pdf, 328 kB)
      Koncepcia spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov (.pdf, 118 kB)
      Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej financovania (.zip, 245 kB)
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2010 (.pdf, 613 kB)
      Koncepcia obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu (.pdf, 412 kB)
      Aktualizácia koncepcie rozvoja bytovej výstavby (.zip, 527 kB)
      Koncepcia rozvoja bytovej výstavby (.pdf, 287 kB)
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010 (.pdf, 5,34 MB)
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2000 (.pdf, 422 kB)
    Všeobecné materiály
    Informácie
  Dotácie
  Náhradné nájomné byty
  Správcovia bytových domov
  Súťaž - Progresívne, cenovo dostupné bývanie
  Medzinárodná spolupráca
  Zatepľovanie rodinných domov
na začiatoktlačiť