Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Aktuality
  Legislatíva
  Dokumenty
    Koncepcie
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020
      State Housing Policy Concept to 2020
      Správa o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2015
      Koncepcia spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých dereguláciou cien nájmu bytov
      Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej financovania
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2010
      Koncepcia obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu
      Aktualizácia koncepcie rozvoja bytovej výstavby
      Koncepcia rozvoja bytovej výstavby
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010
      Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2000
    Všeobecné materiály
    Informácie
  Dotácie
  Náhradné nájomné byty
  Správcovia bytových domov
  Mestský rozvoj
  Súťaž - Progresívne, cenovo dostupné bývanie
  Medzinárodná spolupráca
  Zatepľovanie rodinných domov
na začiatoktlačiť