Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Odbor vodnej dopravy
  Kontakty (.pdf, 210 kB)
  Vnútrozemská vodná doprava
    Koncepcie
    Právne predpisy
    Medzinárodná a bilaterálna právna základňa
      Zoznam predpisov
      Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN)
      Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
        text dohody
        zmeny a doplnky predpisov priložených k ADN s účinnosťou od 1.1.2011
          zmeny a doplnky predpisov priložených k ADN
          zmeny a doplnky predpisov priložených k ADN
          zmeny a doplnky predpisov priložených k ADN
        konsolidované znenie dohody ADN s účinnosťou od 1.1.2011
        zmeny a doplnky predpisov priložených k ADN s účinnosťou od 1.1.2013
        konsolidované znenie dohody ADN s účinnosťou od 1.1.2013
        zmeny a doplnky predpisov priložených k ADN s účinnosťou od 1.1.2015
        konsolidované znenie dohody ADN s účinnosťou od 1.1.2015
      Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 231/2008 Z. z. – Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI)
      Dohovor 241/1949 Zb. o režime plavby na Dunaji
      Administratívne dohody o uznávaní niektorých slovenských dokladov Rýnskou komisiou
      INFORMÁCIA ako postupovať pri získaní rýnskeho preukazu vodcu plavidla
    Projekty CEF
  Licenčná politika vnútrozemskej vodnej dopravy
  Námorná plavba
  Užitočné linky na web-stránky
na začiatoktlačiť