Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 
           
  Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Novely zákona č. 93/2005 Z. z.
  Rekodifikované znenie zákona č. 93/2005 Z. z. s poslednou novelou č. 387/2015 Z. z. (účinnosť od 1.1.2016)
  Vyhláška č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Vyhláška č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 259/2012 Z. z. - platná do 31. decembra 2015
  Vyhláška č. 322/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah
  Učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Metodický pokyn č. 19/2005-Skúšobný poriadok inštruktorských skúšok
  Metodický pokyn č. 22/2005 o technických požiadavkách na trenažéry
  Otázky zo skušobných testov na vykonanie inštruktorskej skúšky
  Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA)
  Zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl
  Dvojité ovládanie pre výcvikové vozidlá autoškôl
  Výsledky autoškôl podľa § 12 ods. 3 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Prehľad cien kurzov v autoškolách v SR
na začiatoktlačiť