Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (.pdf, 81,8 kB)
  Novely zákona č. 93/2005 Z. z.
  Rekodifikované znenie zákona č. 93/2005 Z. z. s poslednou novelou č. 387/2015 Z. z. (účinnosť od 1.1.2016) (.pdf, 173 kB)
  Vyhláška č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (.pdf, 521 kB)
  Vyhláška č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 259/2012 Z. z. - platná do 31. decembra 2015 (.pdf, 802 kB)
  Vyhláška č. 322/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah (.pdf, 72,3 kB)
  Učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Metodický pokyn č. 19/2005-Skúšobný poriadok inštruktorských skúšok
  Metodický pokyn č. 22/2005 o technických požiadavkách na trenažéry
  Otázky zo skušobných testov na vykonanie inštruktorskej skúšky
  Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA)
  Dvojité ovládanie pre výcvikové vozidlá autoškôl
  Odstránenie zápisu systému dvojitého ovládania vozidla pre výcvikové vozidlá autoškôl z osvedčenia o evidencii časť II
  Výsledky autoškôl podľa § 12 ods. 3 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Prehľad cien kurzov v autoškolách v SR
  Školenia pre prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov autoškôl – digitálne autoškoly
  Register schválených identifikačných zariadení
  Zoznam učebných a študijných odborov
na začiatoktlačiť