Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Odbor železničnej a kombinovanej dopravy
  Odbor štátnej železničnej správy
  Oznámenie o určení bezpečnostných predpisov v železničnej doprave v SR
  Oznámenie o oznamovaní vážnych nehôd a mimoriadnych udalosti, ku ktorým došlo na železničných dráhach
  Ročné správy z vyšetrovania železničných nehôd
  Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry
    Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2014 - 2016
      ZPŽI 2014 - 2016 (.pdf)
    Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2014 - 2016
    Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2014 - 2016
    Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
    Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
    Revízia financovania prevádzky vlakov ZSSK na trase Košice – Praha (.pdf,540kB)
  Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe
  Ukazovatele plnenia zmlúv vo verejnom záujme
  Analýza fungovania železničných spoločností Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
  Program revitalizácie železničných spoločností
  Jednotná vízia železničného sektora v SR
  Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí
  Železničné nákladné koridory
  Organizácia pre spoluprácu železníc (OSŽD)
  Vnútroštátna legislatíva
na začiatoktlačiť