Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Systém ohlasovania udalostí
  Pôsobnosť útvaru
  Kontakt
  Legislatíva v civilnom letectve
  Legislatíva v námornej plavbe
  Štatistika v civilnom letectve
  Záverečné správy
    Rok 2016
    Rok 2015
    Rok 2014
    Rok 2013
    Rok 2012
    Rok 2011
    Rok 2010
      2010 záverečné správy
        SKA2010001, 03.04.2010, BPK
        SKA2010002, 25.04.2010, BPK
        SKA2010003, 25.04.2010, OM-AGT
        SKA2010004, 27.05.2010, OM-DYD
        SKA2010005, 29.05.2010, OM-M415
        SKA2010006, 10.06.2010, OM-KJS
        SKA2010007, 12.06.2010, OM-P111
        SKA2010008, 01.07.2010, OM-0224
        SKA2010009, 04.07.2010, OK-7000 a SE-UOA
        SKA2010010, 05.07.2010, OM-8509
        SKA2010011, 08.07.2010, LY-GED
        SKA2010012, 10.07.2010, D-7136
        SKA2010013, 10.07.2010, zrážka dvoch parašutistov
        SKA2010014, 02.07.2010, OM-8503
        SKA2010015, 16.07.2010, SP-3662
        SKA2010016, 06.08.2010, OM-EGA
        SKA2010017, 11.08.2010, OM-PDA
        SKA2010018, 13.08.2010, OM-DARO
        SKA2010019, 12.08.2010, OM-AKT
        SKA2010020, 18.08.2010, OM-RMS
        SKA2010021, 12.09.2010, OM-H737
        SKA2010022, 13.09.2010, D-0074
        SKA2010023, 02.07.2010, OM-M900
        SKA2010024, 15.10.2010, MPK
        SKA2010025, 22.10.2010, D-GACR
        SKA2010026, 29.10.2010, OM-M252
        SKA2010027, 24.10.2010, OM-P757
        SKS2010001, 23.03.2010, OK-KFP/OM-RNN TCAS RA
        SKS2010002, 03.07.2010, OM-ACE
        SKS2010003, 23.09.2010, OM-IKM
        SKS2010004, 11.08.2010, OM-PDA
    Rok 2009
  Úrady a organizácie
  ECCAIRS
  Oznamy / INFO
na začiatoktlačiť