Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Systém ohlasovania udalostí
  Pôsobnosť útvaru
  Kontakt
  Legislatíva v civilnom letectve
  Legislatíva v námornej plavbe
  Štatistika v civilnom letectve
  Záverečné správy
    Rok 2017
    Rok 2016
    Rok 2015
    Rok 2014
    Rok 2013
    Rok 2012
    Rok 2011
    Rok 2010
      2010 záverečné správy
        SKA2010001, 03.04.2010, BPK
        SKA2010002, 25.04.2010, BPK
        SKA2010003, 25.04.2010, OM-AGT
        SKA2010004, 27.05.2010, OM-DYD
        SKA2010005, 29.05.2010, OM-M415
        SKA2010006, 10.06.2010, OM-KJS
        SKA2010007, 12.06.2010, OM-P111
        SKA2010008, 01.07.2010, OM-0224
        SKA2010009, 04.07.2010, OK-7000 a SE-UOA
        SKA2010010, 05.07.2010, OM-8509
        SKA2010011, 08.07.2010, LY-GED
        SKA2010012, 10.07.2010, D-7136
        SKA2010013, 10.07.2010, zrážka dvoch parašutistov
        SKA2010014, 02.07.2010, OM-8503
        SKA2010015, 16.07.2010, SP-3662
        SKA2010016, 06.08.2010, OM-EGA
        SKA2010017, 11.08.2010, OM-PDA
        SKA2010018, 13.08.2010, OM-DARO
        SKA2010019, 12.08.2010, OM-AKT
        SKA2010020, 18.08.2010, OM-RMS
        SKA2010021, 12.09.2010, OM-H737
        SKA2010022, 13.09.2010, D-0074
        SKA2010023, 02.07.2010, OM-M900
        SKA2010024, 15.10.2010, MPK
        SKA2010025, 22.10.2010, D-GACR
        SKA2010026, 29.10.2010, OM-M252
        SKA2010027, 24.10.2010, OM-P757
        SKS2010001, 23.03.2010, OK-KFP/OM-RNN TCAS RA
        SKS2010002, 03.07.2010, OM-ACE
        SKS2010003, 23.09.2010, OM-IKM
        SKS2010004, 11.08.2010, OM-PDA
    Rok 2009
  Úrady a organizácie
  ECCAIRS
  Oznamy / INFO
na začiatoktlačiť