Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Systém ohlasovania udalostí
  Pôsobnosť útvaru
  Kontakt
  Legislatíva v civilnom letectve
  Legislatíva v námornej plavbe
  Štatistika v civilnom letectve
  Záverečné správy
    Rok 2017
    Rok 2016
    Rok 2015
    Rok 2014
    Rok 2013
    Rok 2012
    Rok 2011
    Rok 2010
    Rok 2009
      LN 01/2009, 08.03.2009, OM-M522
      LN 02/2009, 10.04.2009, OM-LLL
      LN 04/2009, 25.04.2009, parašutistická nehoda
      LN 05/2009, 28.04.2009, OE-7104
      LN 06/2009, 28.04.2009, zrážka vetroňov, OK-1175 a HA-4471
      LN 07/2009, 29.04.2009, D-KFIR
      LN 09/2009, 10.05.2009, OM-HLJ
      LN 12/2009, 11.06.2009, OM-DCF
      LN 13/2009, 12.06.2009, parašutistická nehoda
      LN 14/2009, 29.04.2009, OH-986
      LN 16/2009, 15.07.2009, OM-M702
      LN 17/2009, 15.07.2009, D-IMAC
      LN 21/2009, 23.07.2009, OM-DYN
      VI 02/2009, 28.04.2009, OM-IPS
      VI 06/2009, 09.09.2009, TCAS RA, LZZI
      VI 08/2009, 16.12.2009, neoprávnené vniknutie vozidla na aktí­vnu RWY 31, LZIB
  Úrady a organizácie
  ECCAIRS
  Oznamy / INFO
na začiatoktlačiť