Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Odbor železničnej a kombinovanej dopravy
  Odbor štátnej železničnej správy
  Oznámenie o určení bezpečnostných predpisov v železničnej doprave v SR
  Oznámenie o oznamovaní vážnych nehôd a mimoriadnych udalosti, ku ktorým došlo na železničných dráhach
  Ročné správy z vyšetrovania železničných nehôd
  Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry
  Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe
    Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme
      Zmluva (.pdf)
      Príloha 1 (.pdf)
      Príloha 2 (.pdf)
      Príloha 3 (.pdf)
      Príloha 4 (.pdf)
      Príloha 5 (.pdf)
      Príloha 6 (.pdf)
      Príloha 7 (.pdf)
      Príloha 8 (.pdf)
      Príloha 9 (.pdf)
      Príloha 10 (.pdf)
      Príloha 11 (.pdf)
      Dodatok č. 1 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme
      Dodatok č. 2 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme
      Dodatok č. 3 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme
      Dodatok č. 4 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme
      Konsolidované znenie zmluvy
      Dodatok č. 5 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme (.pdf)
      Dodatok č. 6 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme (.pdf)
      Dodatok č. 7 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme (.pdf)
      Dodatok č. 8 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme (.pdf)
      Dodatok č. 9 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme (.pdf)
      Dodatok č. 10 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme (.pdf)
    Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
  Ukazovatele plnenia zmlúv vo verejnom záujme
  Analýza fungovania železničných spoločností Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
  Program revitalizácie železničných spoločností
  Jednotná vízia železničného sektora v SR
  Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí
  Železničné nákladné koridory
  Organizácia pre spoluprácu železníc (OSŽD)
  Vnútroštátna legislatíva
na začiatoktlačiť