Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Riadiace a organizačné normy
  Politika informačnej bezpečnosti (.pdf, 600 kB)
  Rezortné predpisy
  Správne poplatky (.pdf, 420 kB)
  Stratégie a koncepcie
  Vestníky
  Výročné správy a verejné odpočty
  Kontrakty s organizáciami v pôsobnosti MDVRR SR
  Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR (MDPT SR)
    Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDV SR na rok 2017 (.pdf, 286 kB)
    Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2016 (.pdf, 265 kB)
    Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2015 (.pdf, 185 kB)
    Schválený rozpočtu výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2014 (.pdf, 155 kB)
    Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2013 (.pdf, 160 kB)
    Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2012 k 1.1.2012 (.pdf, 240 kB)
    Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2011 k 1.1.2011 (.pdf, 115 kB)
    Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDPT SR na rok 2010 k 1.1.2010 (.pdf, 400 kB)
    Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2018 (.pdf, 350 kB)
  Záverečný účet kapitoly MDVRR SR
  Žiadosť o poskytnutie údajov o energetickej efektívnosti (dotazník) (.ods, 15 kB)
  Zmluvy ministerstva
  Faktúry určené ministerstvu
  Objednávky vystavené ministerstvom
  Infovek
  Linky k zmluvám rezortných organizácií podľa UV č. 603/2010
  Spoločné monitorovanie podľa Dohody 1995
  Dokumenty po zaniknutej organizácii URBION
  Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF-u za rok 2013
  Výročná správa v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR
  Časopis Urbanita
  Terminologická komisia MDV SR
na začiatoktlačiť