Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Najčastejšie sa pýtate

 Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, opýtajte sa nás mailom: info@mindop.sk

Podanie žiadosti podľa infozákona

 Žiadosť o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete podať:

  1. elektronicky na adresu: info@mindop.sk  - nepretržite,
  2. písomne na adresu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15,
  3. osobne do podateľne MDVRR SR na tej istej adrese v čase od 8:00 do 15:30 hod,
  4. ústne na odbore komunikácie MDVRR SR - od 8:30 do 14:30 hod,
  5. telefonicky na telefónnom čísle: 02/ 594 94 466, -491 od 8:30 do 14:30 hod,
  6. faxom na faxové spojenie: 02/ 524 42 201 - nepretržite.

  Ako postupovať pri podaní žiadosti

 Sadzobník úhrad

 Diskutujte o aktuálnych témach na Facebooku

 Niektoré odpovede na otázky nájdete aj na starom diskusnom fóre.

 

na začiatoktlačiť