Materiál na pripomienkové konanie za rezort MDPT SR

Číslo materiálu MDPT-117/M-2006
Názov materiálu Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a zákona č. 310/2005 Z. z.
Rezort MDPT SR
Predkladateľ Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet podľa § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách


OBSAH


Obal
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Dôvodová správa
Tabuľka zhody
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12
Príloha č. 13
Príloha č. 14
Príloha č. 15
Príloha č. 16
Príloha č. 17
Príloha č. 18
Príloha č. 19
 
Kompletný materiál
 
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .RTF, prípadne .DOC (WORD).
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .XLS (EXCEL).
Kliknutím na linku sa dokument otvorí vo formáte .HTM (internetový prehliadač).