Materiál na pripomienkové konanie za rezort MDPT SR

Číslo materiálu 2299/M-2007
Názov materiálu Návrh zákona z .......................... 2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach vo výstavbe niektorých pozemných komunikácií
Rezort MDPT SR
Predkladateľ Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Podnet Uznesenie vlády SR č. 704/2007, úloha B.1


OBSAH


Vlastný materiál
Dôvodová správa
 
Kompletný materiál
 
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .RTF, prípadne .DOC (WORD).
Kliknutím na sa dokument otvorí vo formáte .XLS (EXCEL).
Kliknutím na linku sa dokument otvorí vo formáte .HTM (internetový prehliadač).